Majstrovstvo ročných holubov - podľa podmienok MS 2012

1.   Ján Pavčo  

297-

129,328

263- 155,662

313-

177,583

260-

215,523

  678,096
2.  Stanislav Ovšák

364-

239,46

319-

256,796

328-

281,988

353-

309,072

  1087,316
3.  Vladimír Pajta    

732-

232,737

43-

259,516

443-

359,346

693-

388,229

  1239,828
4.  Jozef Olexik      

1231-

372,798

1282-       

385,685

1287-   

414,684

1222-

499,451

  1672,618