šport mláďa

1.   Eduard Buček        12-S-02908-1305 H koef=    12,943  KM=   624,143
Vyškov                   2.9.2012 184,079    8/ 3015/  603  97  2,653  OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 184,079    3/  722/  144  31  4,155  PS3
Vysoké Mýto             15.9.2012 255,985   12/ 1956/  391  80  6,135  OZ


2.   Stanislav Ovšák     12-CZ-0334-8024 A koef=    24,146  KM=   732,701
Vyškov 2                 9.9.2012 174,26     9/ 2120/  424  87  4,245  OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 245,645    9/  615/  123  23  14,634 PS2
Kolín                   23.9.2012 312,796    8/ 1519/  304  68  5,267  OZ


3.   Anton Klimčík       12-S-02903-82   H koef=    24,319  KM=    676,35
PŘEROV                  25.8.2012 135,824   18/  941/  164  27  19,129 PS1
Vysoké Mýto             15.9.2012 236,692    3/  662/  132  26  4,532  PS1
Kolín                   23.9.2012 303,834    1/ 1519/  304  68  0,658  OZ


4.   Stanislav Ovšák     12-S-02905-229  H koef=    29,428  KM=   732,701
Vyškov 2                 9.9.2012 174,26    11/ 2120/  424  87  5,189  OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 245,645    6/  615/  123  23  9,756  PS2
Kolín                   23.9.2012 312,796   22/ 1519/  304  68  14,483 OZ


5.   Surovčík M.+ Š.Buc  12-S-02908-125  H koef=     30,44  KM=   687,206
Vyškov                   2.9.2012 183,709    4/ 3015/  603  97  1,327  OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 183,709   28/ 2120/  424  87  13,208 OZ
Kolín                   23.9.2012 319,788    8/  503/  101  24  15,905 PS3


6.   Stanislav Ovšák     12-S-02905-226  A koef=    37,863  KM=   594,165
Vyškov                   2.9.2012 174,26     2/  888/  178  30  2,252  PS2
Vyškov 2                 9.9.2012 174,26    10/ 2120/  424  87  4,717  OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 245,645   19/  615/  123  23  30,894 PS2


7.   Stanislav Ovšák     12-S-02905-770  A koef=    46,597  KM=   732,701
Vyškov 2                 9.9.2012 174,26     8/ 2120/  424  87  3,774  OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 245,645   15/  615/  123  23  24,39  PS2
Kolín                   23.9.2012 312,796   28/ 1519/  304  68  18,433 OZ


8.   Miroslav Hojo       12-S-02905-202  H koef=    47,462  KM=    645,11
Vyškov                   2.9.2012 168,296    9/  945/  189  31  9,524  PS1
Vyškov 2                 9.9.2012 168,296   18/  673/  135  29  26,746 PS1
Kolín                   23.9.2012 308,518   17/ 1519/  304  68  11,192 OZ


9.   Miroslav Hojo       12-S-02905-68   H koef=      52,2  KM=   718,447
Vyškov 2                 9.9.2012 168,296    4/ 2120/  424  87  1,887  OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 241,633   32/  662/  132  26  48,338 PS1
Kolín                   23.9.2012 308,518    3/ 1519/  304  68  1,975  OZ


10.  Ján Kubík           12-S-02906-105  H koef=    55,022  KM=    605,96
PŘEROV                  25.8.2012 158,594   53/ 3390/  678  97  15,634 OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 187,629   77/ 2120/  424  87  36,321 OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 259,737    6/ 1956/  391  80  3,067  OZ


11.  Surovčík M.+ Š.Buc  12-S-02908-114  H koef=    56,186  KM=   619,733
Vyškov                   2.9.2012 183,709    2/ 3015/  603  97  0,663  OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 183,709   31/ 2120/  424  87  14,623 OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 252,315   80/ 1956/  391  80  40,9   OZ


12.  Stanislav Ovšák     12-S-02905-259  H koef=    57,338  KM=   493,202
PŘEROV                  25.8.2012 144,682   33/ 1236/  233  34  26,699 PS2
Vyškov                   2.9.2012 174,26    84/ 3015/  603  97  27,861 OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 174,26     2/  720/  144  26  2,778  PS2


13.  Stanislav Ovšák     12-S-02905-250  H koef=    63,854  KM=   631,738
PŘEROV                  25.8.2012 144,682    5/ 3390/  678  97  1,475  OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 174,26    82/ 2120/  424  87  38,679 OZ
Kolín                   23.9.2012 312,796   36/ 1519/  304  68  23,7   OZ


14.  Surovčík M.+ Š.Buc  12-S-02908-106  H koef=    66,914  KM=   656,533
PŘEROV                  25.8.2012 153,036  201/ 3390/  678  97  59,292 OZ
Vyškov                   2.9.2012 183,709    5/ 3015/  603  97  1,658  OZ
Kolín                   23.9.2012 319,788    3/  503/  101  24  5,964  PS3


15.  Milan Lutica        12-S-02904-923  H koef=    73,468  KM=   509,334
PŘEROV                  25.8.2012 149,198   34/ 3390/  678  97  10,029 OZ
Vyškov                   2.9.2012 180,068    7/  888/  178  30  7,883  PS2
Vyškov 2                 9.9.2012 180,068   40/  720/  144  26  55,556 PS2


16.  Miroslav Hojo       12-S-02905-37   H koef=    74,394  KM=   578,225
Vyškov                   2.9.2012 168,296   24/  945/  189  31  25,397 PS1
Vyškov 2                 9.9.2012 168,296   15/ 2120/  424  87  7,075  OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 241,633   82/ 1956/  391  80  41,922 OZ


17.  Ján Kubík           12-S-02906-113  H koef=    75,457  KM=   745,221
PŘEROV                  25.8.2012 158,594  110/ 3390/  678  97  32,448 OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 259,737    3/ 1956/  391  80  1,534  OZ
Kolín                   23.9.2012 326,89    63/ 1519/  304  68  41,475 OZ


18.  Miroslav Hojo       12-S-02905-67   H koef=    75,754  KM=   549,501
PŘEROV                  25.8.2012 139,572   58/  941/  164  27  61,637 PS1
Vyškov 2                 9.9.2012 168,296    5/ 2120/  424  87  2,358  OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 241,633   23/ 1956/  391  80  11,759 OZ


19.  Ján Pavčo           12-S-02901-563  H koef=     76,64  KM=   751,858
PŘEROV                  25.8.2012 160,274   84/ 3390/  678  97  24,779 OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 262,319    1/ 1956/  391  80  0,511  OZ
Kolín                   23.9.2012 329,265   78/ 1519/  304  68  51,35  OZ


20.  Ján Pavčo           12-S-02901-599  H koef=    77,156  KM=   611,013
PŘEROV                  25.8.2012 160,274   79/ 3390/  678  97  23,304 OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 188,42   112/ 2120/  424  87  52,83  OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 262,319    2/ 1956/  391  80  1,022  OZ


21.  Surovčík M.+ Š.Buc  12-S-02908-101  H koef=    79,976  KM=   656,533
PŘEROV                  25.8.2012 153,036  226/ 3390/  678  97  66,667 OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 183,709   24/ 2120/  424  87  11,321 OZ
Kolín                   23.9.2012 319,788    1/  503/  101  24  1,988  PS3


22.  M + J Hlina         12-S-02906-303  H koef=    81,003  KM=   673,838
PŘEROV                  25.8.2012 158,846  114/ 3390/  678  97  33,628 OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 187,688   33/ 2120/  424  87  15,566 OZ
Kolín                   23.9.2012 327,304   16/  503/  101  24  31,809 PS3


23.  Anton Klimčík       12-S-02903-126  H koef=    85,526  KM=   538,277
PŘEROV                  25.8.2012 135,824    8/  941/  164  27  8,502  PS1
Vyškov 2                 9.9.2012 165,761   25/  673/  135  29  37,147 PS1
Vysoké Mýto             15.9.2012 236,692   78/ 1956/  391  80  39,877 OZ


24.  Ján Štepančík       12-S-02903-1205 H koef=    86,121  KM=   466,096
PŘEROV                  25.8.2012 135,394   16/  941/  164  27  17,003 PS1
Vyškov                   2.9.2012 165,351   26/  945/  189  31  27,513 PS1
Vyškov 2                 9.9.2012 165,351   28/  673/  135  29  41,605 PS1


25.  Surovčík M.+ Š.Buc  12-S-02908-104  H koef=    86,617  KM=   656,533
PŘEROV                  25.8.2012 153,036  193/ 3390/  678  97  56,932 OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 183,709   25/ 2120/  424  87  11,792 OZ
Kolín                   23.9.2012 319,788    9/  503/  101  24  17,893 PS3


26.  M + J Hlina         12-S-02906-308  H koef=     87,29  KM=   775,187
Vyškov                   2.9.2012 187,688  151/ 3015/  603  97  50,083 OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 260,195   65/ 1956/  391  80  33,231 OZ
Kolín                   23.9.2012 327,304    2/  503/  101  24  3,976  PS3


27.  Stanislav Ovšák     12-S-02905-212  H koef=    87,391  KM=   631,738
PŘEROV                  25.8.2012 144,682   34/ 1236/  233  34  27,508 PS2
Vyškov 2                 9.9.2012 174,26    27/  720/  144  26  37,5   PS2
Kolín                   23.9.2012 312,796   34/ 1519/  304  68  22,383 OZ


28.  Surovčík M.+ Š.Buc  12-BE---4103495 H koef=    89,394  KM=   687,206
Vyškov                   2.9.2012 183,709  104/ 3015/  603  97  34,494 OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 183,709   48/ 2120/  424  87  22,642 OZ
Kolín                   23.9.2012 319,788   49/ 1519/  304  68  32,258 OZ


29.  Ján Štepančík       12-S-02903-223  H koef=    94,264  KM=   536,999
PŘEROV                  25.8.2012 135,394   24/  941/  164  27  25,505 PS1
Vyškov                   2.9.2012 165,351   35/  945/  189  31  37,037 PS1
Vysoké Mýto             15.9.2012 236,254   21/  662/  132  26  31,722 PS1


30.  Eduard Buček        12-S-02908-1333 H koef=    96,288  KM=   734,022
PŘEROV                  25.8.2012 154,897  106/ 3390/  678  97  31,268 OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 255,985   10/ 1956/  391  80  5,112  OZ
Kolín                   23.9.2012 323,14    91/ 1519/  304  68  59,908 OZ


31.  Miroslav Hojo       12-S-02905-216  H koef=    96,601  KM=   718,447
Vyškov 2                 9.9.2012 168,296   10/  673/  135  29  14,859 PS1
Vysoké Mýto             15.9.2012 241,633    7/  662/  132  26  10,574 PS1
Kolín                   23.9.2012 308,518   39/  548/  110  24  71,168 PS1


32.  Ján Kubík           12-S-02906-139  H koef=     100,4  KM=   745,221
PŘEROV                  25.8.2012 158,594   18/ 3390/  678  97  5,31   OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 259,737  116/ 1956/  391  80  59,305 OZ
Kolín                   23.9.2012 326,89    18/  503/  101  24  35,785 PS3


33.  Stanislav Ovšák     12-S-02905-253  A koef=   101,284  KM=   594,165
Vyškov                   2.9.2012 174,26    49/  888/  178  30  55,18  PS2
Vyškov 2                 9.9.2012 174,26    25/  720/  144  26  34,722 PS2
Vysoké Mýto             15.9.2012 245,645    7/  615/  123  23  11,382 PS2


34.  Surovčík M.+ Š.Buc  12-S-02908-103  H koef=   106,062  KM=   687,206
Vyškov                   2.9.2012 183,709  251/ 3015/  603  97  83,25  OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 183,709    2/ 2120/  424  87  0,943  OZ
Kolín                   23.9.2012 319,788   11/  503/  101  24  21,869 PS3


35.  Eduard Buček        12-S-02908-98   H koef=   106,386  KM=   662,116
PŘEROV                  25.8.2012 154,897   48/ 3390/  678  97  14,159 OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 184,079   42/ 2120/  424  87  19,811 OZ
Kolín                   23.9.2012 323,14   110/ 1519/  304  68  72,416 OZ


36.  Stanislav Ovšák     12-S-02905-256  A koef=   108,326  KM=   703,123
PŘEROV                  25.8.2012 144,682   79/ 1236/  233  34  63,916 PS2
Vysoké Mýto             15.9.2012 245,645   18/  615/  123  23  29,268 PS2
Kolín                   23.9.2012 312,796   23/ 1519/  304  68  15,142 OZ


37.  Marcel Meško        12-S-02901-246  H koef=   109,822  KM=   595,831
PŘEROV                  25.8.2012 155,189   35/ 3390/  678  97  10,324 OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 184,344  173/ 2120/  424  87  81,604 OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 256,298   35/ 1956/  391  80  17,894 OZ


38.  Surovčík M.+ Š.Buc  12-S-02908-196  H koef=   110,471  KM=    589,06
PŘEROV                  25.8.2012 153,036   21/ 3390/  678  97  6,195  OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 183,709    7/  722/  144  31  9,695  PS3
Vysoké Mýto             15.9.2012 252,315  185/ 1956/  391  80  94,581 OZ


39.  Eduard Buček        12-S-02908-1324 H koef=   113,852  KM=   594,961
PŘEROV                  25.8.2012 154,897  101/ 3390/  678  97  29,794 OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 184,079    2/  722/  144  31  2,77   PS3
Vysoké Mýto             15.9.2012 255,985  159/ 1956/  391  80  81,288 OZ


40.  Surovčík M.+ Š.Buc  12-S-02908-192  H koef=   116,081  KM=   687,206
Vyškov                   2.9.2012 183,709  253/ 3015/  603  97  83,914 OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 183,709    6/  722/  144  31  8,31   PS3
Kolín                   23.9.2012 319,788   12/  503/  101  24  23,857 PS3


41.  Surovčík M.+ Š.Buc  12-S-02908-116  H koef=   117,147  KM=   687,206
Vyškov                   2.9.2012 183,709  175/ 3015/  603  97  58,043 OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 183,709   29/ 2120/  424  87  13,679 OZ
Kolín                   23.9.2012 319,788   69/ 1519/  304  68  45,425 OZ


42.  Jozef Florek        12-S-02903-763  H koef=   119,681  KM=   580,431
PŘEROV                  25.8.2012 127,436   94/  941/  164  27  99,894 PS1
Vyškov 2                 9.9.2012 156,96     8/  673/  135  29  11,887 PS1
Kolín                   23.9.2012 296,035   12/ 1519/  304  68  7,9    OZ


43.  Ján Murín           12-S-02901-657  H koef=   120,018  KM=     594,4
PŘEROV                  25.8.2012 154,708   32/ 3390/  678  97  9,44   OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 183,872  216/ 2120/  424  87  101,887OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 255,82    17/ 1956/  391  80  8,691  OZ


44.  Pavol Medvecký      12-S-02901-1179 H koef=   121,216  KM=   520,226
PŘEROV                  25.8.2012 154,036   13/ 3390/  678  97  3,835  OZ
Vyškov                   2.9.2012 183,095  142/ 3015/  603  97  47,098 OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 183,095  149/ 2120/  424  87  70,283 OZ


45.  Eduard Buček        12-S-02908-1307 H koef=   122,135  KM=   594,961
PŘEROV                  25.8.2012 154,897  208/ 3390/  678  97  61,357 OZ
Vyškov 2                 9.9.2012 184,079   92/ 2120/  424  87  43,396 OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 255,985   34/ 1956/  391  80  17,382 OZ


46.  Ján Kubík           12-S-02906-158  H koef=   124,837  KM=    605,96
PŘEROV                  25.8.2012 158,594  108/ 3390/  678  97  31,858 OZ
Vyškov                   2.9.2012 187,629  268/ 3015/  603  97  88,889 OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 259,737    8/ 1956/  391  80  4,09   OZ


47.  Rudolf Jagnešák     12-S-02908-232  H koef=   125,723  KM=   651,073
PŘEROV                  25.8.2012 151,211   40/ 1236/  233  34  32,362 PS2
Vyškov 2                 9.9.2012 182,073   53/  720/  144  26  73,611 PS2
Kolín                   23.9.2012 317,789   30/ 1519/  304  68  19,75  OZ


48.  Miroslav Hojo       12-S-02905-54   H koef=   127,391  KM=   718,447
Vyškov                   2.9.2012 168,296  100/  945/  189  31  105,82 PS1
Vysoké Mýto             15.9.2012 241,633    6/  662/  132  26  9,063  PS1
Kolín                   23.9.2012 308,518   19/ 1519/  304  68  12,508 OZ


49.  Ján Pavčo           12-S-02901-553  H koef=   127,819  KM=   611,013
PŘEROV                  25.8.2012 160,274   68/ 3390/  678  97  20,059 OZ
Vyškov                   2.9.2012 188,42   217/ 3015/  603  97  71,973 OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 262,319   70/ 1956/  391  80  35,787 OZ


50.  Surovčík M.+ Š.Buc  12-S-02908-142  H koef=   129,054  KM=   755,812
Vyškov 2                 9.9.2012 183,709   35/ 2120/  424  87  16,509 OZ
Vysoké Mýto             15.9.2012 252,315  130/ 1956/  391  80  66,462 OZ
Kolín                   23.9.2012 319,788   70/ 1519/  304  68  46,083 OZ