Pretek 12

Marburg  2

PRETEK č.:12      DÁTUM:07.07.2012 ČAS ŠTARTU: 9:00:00
USPORIADATEL:OZ Tvrdošín
SPRACOVATEL :Milan Blahovský
Zarad.do súťaží:majstr.OZ DT
Kategória :EC  Súradnice :50:50:02  08:46:0*
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE :140/ 4
Rozpätie  : od  756.785 km do  776.460 km
Počasie   :
   pri štarte:jasno,bezvetrie
   pri dolete:jasno,veľmi teplo
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:    83   Z TOHO 20 % :     17

Prvý holub :09-S -02902 233  prilet: 1.20:52:39
            Rýchlosť:1081.165m/min , vzdial.: 770.492km
            Chovateľ :Vendelín Babečka     Námestovo
Posledný holub :10-S -02907 1589 prilet: 2.10:59:32
            Rýchlosť: 681.384m/min , vzdial.: 776.460km
            Chovateľ :Štefan Harezník      D.Kubín   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
36    Zubrohlava              1       4      1      5.88   25.00     84
37    Lokca                   1       4      1      5.88   25.00     96
38    Zákamenné               4      28      4     23.53   14.29    492
39    D.Kubín                 4      26      7     41.18   26.92    628
40    Námestovo               2      11      4     23.53   36.36    356
41    Klin                    2      10      0      0.00    0.00      0
      Spolu:                 14      83     17                     1656

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:12
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    1  140   1081.165
 2     2 -    2  136   1079.534
 3     3 -    3  132   1034.683
 4     4 -    4  124    955.688
 5     5 -    5  120    914.859
 6     6 -    6  116    878.597
 7     7 -    7  112    870.367
 8     8 -    8  108    857.331
 9     9 -    9  104    824.702
10    10 -   10   96    808.636
11    11 -   11   92    797.386
12    12 -   12   88    775.895
13    13 -   13   84    773.316
14    14 -   14   80    771.379
15    15 -   15   72    721.794
16    16 -   16   68    689.343
17    17 -   17   64    681.384
18    17 -   17   64    681.384
19    17 -   17   64    681.384
20    17 -   17   64    681.384
 
Marburg  2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Vendelín Babečka,Námestovo N/U: 9/ 4/ 3 R:-00:00:01
bydl:Or.Veselé      770.492km,P:    1 C:    6 B:  2833
   1   1 09-S -02902 233  A 1081.165  1.20:52:39 140   12.048
   7   2 09-S -02902 225  A  870.367  2.06:45:15 112   84.337
   9   4 09-S -02902 234  A  824.702  2.07:34:16 104  108.434
  14   9 08-S -02902 527  H  771.379  2.08:38:51   0  168.675
                             Spolu               356 bodov
 
 2.Ján Štepančík,Zákamenné    N/U: 9/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Zákamenné      767.045km,P:    3 C:    3 B:  3019
   2   4 07-S -02903 1037 H 1079.534  1.20:50:32 136   24.096
   3   3 07-S -02903 1013 H 1034.683  1.21:21:20 132   36.145
                             Spolu               268 bodov
 
 3.Ľudovít Čáni,D.Kubín       N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Dolný Kubín    772.339km,P:    2 C:    1 B:  3246
   4   1 06-CZ-0211 1429  H  955.688  2.05:28:09 124   48.193
   5   5 09-S -02907 697  H  914.859  2.06:04:13 120   60.241
  12   2 08-S -02907 689  H  775.895  2.08:35:25  88  144.578
                             Spolu               332 bodov
 
 4.Anton Klimčík,Zákamenné    N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Zákamenné      767.484km,P:    4 C:    2 B:  3098
   6   6 06-S -02903 9    H  878.597  2.06:33:32 116   72.289
                             Spolu               116 bodov
 
 5.Štefan Boškaj,Zákamenné    N/U: 3/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Zákamenné      767.283km,P:    5 C:    7 B:  2638
   8   1 09-S -02903 425  H  857.331  2.06:54:58 108   96.386
                             Spolu               108 bodov
 
 6.Miroslav Hojo,Lokca        N/U: 4/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Hruštín        772.261km,P:    6 C:    8 B:  2615
  10   4 10-S -02908 643  H  808.636  2.07:55:01  96  120.482
                             Spolu                96 bodov
 
 7.Ján Babic,D.Kubín          N/U: 3/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Komjatná       772.122km,P:    7 C:   19 B:  1020
  11   1 08-S -02907 958  A  797.386  2.08:08:19  92  132.530
                             Spolu                92 bodov
 
 8.Karol Gracik,Zubrohlava    N/U: 4/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Or.Polhora     772.014km,P:    8 C:   16 B:  1112
  13   1 10-S -02908 1245 H  773.316  2.08:38:19  84  156.627
                             Spolu                84 bodov
 
 9.RSDr.Ondrej Kozlík,D.Kubín N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Dolný Kubín    774.244km,P:    9 C:    4 B:  2873
  15   8 08-S -02907 213  A  721.794  2.09:52:40  72  180.723
                             Spolu                72 bodov
 
10.Mudr.Fr.Izsof,D.Kubín      N/U: 3/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Or.Poruba      770.881km,P:   10 C:   15 B:  1132
  16   1 09-S -02907 1094 H  689.343  2.10:38:17  68  192.771
                             Spolu                68 bodov
 
11.Štefan Harezník,D.Kubín    N/U: 0/ 1/ 1 R:+00:03:39
bydl:Or.Podzámok    776.460km,P:   11 C:   22 B:   601
  17   2 10-S -02907 1589 A  681.384  2.10:59:32  64  200.000
                             Spolu                64 bodov