Pretek 17

Marburg  3

PRETEK č.:17      DÁTUM:22.07.2012 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
Kategória :EC  Súradnice :50:50:02  08:46:0*
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE :140/ 4
Rozpätie  : od  731.276 km do  778.386 km
Počasie   :
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   107   Z TOHO 20 % :     21

Prvý holub :10-S -02903 454  prilet: 1.18:12:01
            Rýchlosť:1126.140m/min , vzdial.: 756.785km
            Chovateľ :Peter Kurek          Zákamenné
Posledný holub :08-S -02907 1097 prilet: 1.20:19:26
            Rýchlosť: 966.790m/min , vzdial.: 772.884km
            Chovateľ :Milan Vankuš         D.Kubín   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
36    Zubrohlava              0       0      0      0.00              0
37    Lokca                   2      12      3     15.79   25.00    344
38    Zákamenné               5      31      3     15.79    9.68    368
39    D.Kubín                 6      40      6     31.58   15.00    516
40    Námestovo               2      14      6     31.58   42.86    320
41    Klin                    2      10      1      5.26   10.00    120
      Spolu:                 17     107     19                     1668

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:17
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    1  140   1126.140
 2     2 -    2  136   1118.099
 3     3 -    3  132   1114.165
 4     4 -    4  128   1104.455
 5     5 -    5  124   1089.009
 6     6 -    6  120   1077.094
 7     7 -    7  116   1066.746
 8     8 -    8  112   1058.683
 9     9 -    9  108   1057.371
10    10 -   11  104   1045.663
11    12 -   12  100   1045.234
12    13 -   13   96   1040.413
13    14 -   14   92   1039.286
14    15 -   15   88   1030.379
15    16 -   16   84   1025.932
16    17 -   17   80   1009.444
17    18 -   18   76    995.082
18    19 -   19   72    966.790
19    20 -   20   68      0.000
20    21 -   21   64      0.000
 
Marburg  3
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Peter Kurek,Zákamenné      N/U: 4/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Or.Lesná       756.785km,P:    5 C:    6 B:  3702
   1   3 10-S -02903 454  H 1126.140  1.18:12:01 140    9.346
                             Spolu               140 bodov
 
 2.František Ončák,Lokca      N/U: 6/ 2/ 2 R:+00:00:21
bydl:Lokca          775.644km,P:    2 C:   12 B:  1891
   2   4 07-S -02905 227  H 1118.099  1.18:33:43 136   18.692
   8   5 08-S -02406 223  H 1058.683  1.19:12:39 112   74.766
                             Spolu               248 bodov
 
 3.Ľudovít Čáni,D.Kubín       N/U: 7/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Dolný Kubín    772.339km,P:    3 C:    1 B:  4125
   3   1 10-S -02907 1162 H 1114.165  1.18:33:12 132   28.037
   9   2 09-S -02907 697  H 1057.371  1.19:10:26 108   84.112
                             Spolu               240 bodov
 
 4.Štefan Boškaj,Zákamenné    N/U: 4/ 1/ 1 R:-00:00:03
bydl:Zákamenné      767.283km,P:    6 C:    8 B:  3282
   4   3 08-S -02903 443  H 1104.455  1.18:34:43 128   37.383
                             Spolu               128 bodov
 
 5.Vendelín Babečka,Námestovo N/U:11/ 6/ 3 R:+00:00:01
bydl:Or.Veselé      770.492km,P:    1 C:    2 B:  4034
   5   8 07-S -02902 333  H 1089.009  1.18:47:31 124   46.729
  10   5 09-S -02902 225  A 1049.193  1.19:14:22 104   93.458
  14   2 09-S -02902 234  A 1039.286  1.19:21:22  92  130.841
  16   9 08-S -02902 527  H 1025.932  1.19:31:01   0  149.533
  17   3 09-S -02902 205  A 1009.444  1.19:43:17   0  158.879
  18   4 08-S -02902 518  A  995.082  1.19:54:18   0  168.224
                             Spolu               320 bodov
 
 6.František Tarčák,Klin      N/U: 4/ 1/ 1 R:-00:00:48
bydl:Sihelné        770.840km,P:    7 C:   21 B:   855
   6   1 08-S -02904 1769 A 1077.094  1.18:55:40 120   56.075
                             Spolu               120 bodov
 
 7.RSDr.Ondrej Kozlík,D.Kubín N/U:12/ 3/ 2 R:-00:00:01
bydl:Dolný Kubín    774.244km,P:    4 C:    5 B:  3772
   7   8 09-S -02907 483  A 1066.746  1.19:05:48 116   65.421
  11  11 10-S -02907 1605 A 1045.663  1.19:20:26   0  102.804
  15   7 08-S -02907 52   A 1030.379  1.19:31:25  88  140.187
                             Spolu               204 bodov
 
 8.Ján Štepančík,Zákamenné    N/U: 7/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Zákamenné      767.045km,P:    8 C:    4 B:  3824
  12   4 07-S -02903 1037 H 1045.234  1.19:13:51 100  112.150
                             Spolu               100 bodov
 
 9.Miroslav Hojo,Lokca        N/U: 6/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Hruštín        772.264km,P:    9 C:    9 B:  3008
  13   8 10-S -02905 220  A 1040.413  1.19:22:16  96  121.495
                             Spolu                96 bodov
 
10.Milan Vankuš,D.Kubín       N/U: 4/ 1/ 1 R:+00:00:27
bydl:D.Kubín        772.884km,P:   10 C:   29 B:    93
  19   3 08-S -02907 1097 A  966.790  1.20:19:26  72  177.570
                             Spolu                72 bodov