Pretek 9


Marburg  

PRETEK č.: 9      DÁTUM:23.06.2012 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
Kategória :EC  Súradnice :50:50:02  08:46:0*
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE :140/ 4
Rozpätie  : od  731.276 km do  778.386 km
Počasie   :
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   126   Z TOHO 20 % :     25

Prvý holub :09-S -02903 425  prilet: 1.16:07:21
            Rýchlosť:1295.320m/min , vzdial.: 767.283km
            Chovateľ :Štefan Boškaj        Zákamenné
Posledný holub :09-S -02904 1290 prilet: 1.17:19:26
            Rýchlosť:1161.895m/min , vzdial.: 772.002km
            Chovateľ :Vladimír Genšiňák    Klin      

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
36    Zubrohlava              1       5      0      0.00    0.00      0
37    Lokca                   2      10      2      8.00   20.00    180
38    Zákamenné               6      46     10     40.00   21.74   1016
39    D.Kubín                 7      40      7     28.00   17.50    608
40    Námestovo               2      13      2      8.00   15.38    220
41    Klin                    2      12      4     16.00   33.33    372
      Spolu:                 20     126     25                     2396

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 9
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    1  140   1295.320
 2     2 -    3  136   1258.108
 3     4 -    4  132   1234.730
 4     5 -    5  128   1232.549
 5     6 -    6  124   1231.014
 6     7 -    8  120   1220.715
 7     9 -    9  116   1219.913
 8    10 -   10  112   1214.576
 9    11 -   11  108   1203.247
10    12 -   13  104   1200.968
11    14 -   14  100   1199.350
12    15 -   15   96   1194.308
13    16 -   16   92   1181.761
14    17 -   18   88   1174.240
15    19 -   19   84   1170.504
16    20 -   20   80   1169.700
17    21 -   21   76   1167.053
18    22 -   23   72   1166.236
19    24 -   24   68   1162.747
20    25 -   25   64   1161.895
 
Marburg  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Štefan Boškaj,Zákamenné    N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Zákamenné      767.283km,P:    9 C:    7 B:  2052
   1   3 09-S -02903 425  H 1295.320  1.16:07:21 140    7.937
                             Spolu               140 bodov
 
 2.RSDr.Ondrej Kozlík,D.Kubín N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Dolný Kubín    774.244km,P:    3 C:    2 B:  2472
   2   7 07-S -02907 851  A 1289.296  1.16:15:31 136   15.873
  13   5 10-S -02907 722  H 1200.968  1.16:59:41 104  103.175
                             Spolu               240 bodov
 
 3.Ján Babic,D.Kubín          N/U: 3/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Komjatná       772.122km,P:    7 C:   17 B:   965
   3   3 08-S -02907 958  A 1258.108  1.16:28:43 136   23.810
  21   2 08-S -02907 919  A 1167.053  1.17:16:36  76  166.667
                             Spolu               212 bodov
 
 4.Vendelín Babečka,Námestovo N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Or.Veselé      770.492km,P:    6 C:    9 B:  1998
   4   7 09-S -02902 243  A 1234.730  1.16:39:01 132   31.746
  17   3 04-S -0608 620   H 1177.162  1.17:09:32  88  134.921
                             Spolu               220 bodov
 
 5.Peter Kurek,Zákamenné      N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Or.Lesná       756.785km,P:   10 C:    5 B:  2206
   5  10 10-S -02903 804  A 1232.549  1.16:29:00 128   39.683
                             Spolu               128 bodov
 
 6.Ján Štepančík,Zákamenné    N/U:10/ 4/ 3 R:+00:00:01
bydl:Zákamenné      767.045km,P:    1 C:    3 B:  2344
   6   4 07-S -02903 1075 H 1231.014  1.16:38:06 124   47.619
  10   1 07-S -02903 1037 H 1214.576  1.16:46:32 112   79.365
  22   3 09-S -02903 1113 H 1166.904  1.17:12:20  72  174.603
  24  10 05-S -02903 626  A 1162.747  1.17:14:41   0  190.476
                             Spolu               308 bodov
 
 7.Vladimír Genšiňák,Klin     N/U: 9/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Sihelné        772.002km,P:    2 C:   10 B:  1793
   7   9 07-S -02904 1456 A 1229.303  1.16:43:00 120   55.556
  20   6 07-S -02007 555  H 1169.700  1.17:15:00  80  158.730
  25   7 09-S -02904 1290 A 1161.895  1.17:19:26  64  198.413
                             Spolu               264 bodov
 
 8.Anton Klimčík,Zákamenné    N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Zákamenné      767.484km,P:    5 C:    1 B:  2486
   8  10 09-S -02903 224  A 1220.715  1.16:43:43 120   63.492
  14   9 10-S -02903 7    A 1199.350  1.16:54:55 100  111.111
                             Spolu               220 bodov
 
 9.Jozef Florek,Zákamenné     N/U: 7/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Or.Lesná       759.762km,P:    4 C:    6 B:  2202
   9   6 08-S -0999 332   H 1219.913  1.16:37:48 116   71.429
  12   5 08-S -02904 1397 H 1201.838  1.16:47:10 104   95.238
                             Spolu               220 bodov
 
10.František Tarčák,Klin      N/U: 3/ 1/ 1 R:+00:00:28
bydl:Sihelné        770.840km,P:   11 C:   21 B:   659
  11   2 08-S -02904 1769 A 1203.247  1.16:55:38 108   87.302
                             Spolu               108 bodov
 
11.Ľudovít Čáni,D.Kubín       N/U:13/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Dolný Kubín    772.339km,P:   50 C:    4 B:  2261
  15  12 11-S -02907 278  A 1194.308  1.17:01:41   0  119.048
                             Spolu                 0 bodov
 
12.Miroslav Hojo,Lokca        N/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Hruštín        772.261km,P:   12 C:    8 B:  2011
  16   4 10-S -02908 643  H 1181.761  1.17:08:29  92  126.984
                             Spolu                92 bodov
 
13.František Ončák,Lokca      N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Lokca          775.644km,P:   13 C:   12 B:  1139
  18   2 08-S -02406 223  H 1174.240  1.17:15:33  88  142.857
                             Spolu                88 bodov
 
14.Milan Vankuš,D.Kubín       N/U: 3/ 2/ 2 R:+00:06:43
bydl:D.Kubín        772.884km,P:    8 C:   27 B:   177
  19   2 08-S -02907 1097 A 1170.504  1.17:15:18  84  150.794
  23   1 08-S -02907 1089 A 1166.236  1.17:17:43  72  182.540
                             Spolu               156 bodov