pretek 16

 


Gotha  

PRETEK č.:16      DÁTUM:15.07.2012 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
Kategória :    Súradnice :50:53:50  10:43:25
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE :140/ 4
Rozpätie  : od  642.127 km do  649.014 km
Počasie   :
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   175   Z TOHO 20 % :     35

Prvý holub :08-S -01301 337  prilet: 1.12:51:45
            Rýchlosť:1563.796m/min , vzdial.: 643.893km
            Chovateľ :Dušan Ratica         Námestovo
Posledný holub :08-S -02906 198  prilet: 1.13:54:58
            Rýchlosť:1357.139m/min , vzdial.: 644.596km
            Chovateľ :Jozef Olexik         Klin      

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
34    Tvrdošín                1       5      1      2.86   20.00    136
36    Zubrohlava              6      46      9     25.71   19.57    708
37    Lokca                   1       3      0      0.00    0.00      0
39    D.Kubín                 3      14      4     11.43   28.57    436
40    Námestovo               5      24      5     14.29   20.83    560
41    Klin                   11      83     16     45.71   19.28   1572
      Spolu:                 27     175     35                     3412

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:16
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2  140   1467.764
 2     3 -    4  136   1460.893
 3     5 -    5  132   1441.410
 4     6 -    7  128   1439.528
 5     8 -    9  124   1428.247
 6    10 -   11  120   1417.525
 7    12 -   12  116   1410.713
 8    13 -   14  112   1408.897
 9    15 -   16  108   1400.475
10    17 -   18  104   1393.120
11    19 -   19  100   1389.124
12    20 -   21   96   1387.055
13    22 -   23   92   1385.075
14    24 -   25   88   1382.882
15    26 -   26   84   1382.581
16    27 -   28   80   1378.127
17    29 -   30   76   1372.236
18    31 -   32   72   1370.148
19    33 -   33   68   1360.855
20    34 -   35   64   1357.139
 
Gotha  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Dušan Ratica,Námestovo     N/U: 6/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Rabča          643.893km,P:    6 C:   21 B:  1468
   1   5 08-S -01301 337  H 1563.796  1.12:51:45 140    5.714
  25   4 09-S -02902 440  A 1382.882  1.13:45:37  88  142.857
                             Spolu               228 bodov
 
 2.Čajka František+Oľga,Zubrohlava
                                     N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:Zubrohlava     646.134km,P:    4 C:    7 B:  3680
   2   7 09-S -02908 1109 A 1467.764  1.13:20:13 140   11.429
  24   4 10-S -02908 52   H 1383.585  1.13:47:00  88  137.143
  33   6 10-S -02908 336  H 1360.855  1.13:54:48  68  188.571
                             Spolu               296 bodov
 
 3.M+M Grobarčík,Tvrdošín     N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:02
bydl:Podbiel        649.014km,P:   11 C:   31 B:   456
   3   4 10-S -02901 1464 A 1467.527  1.13:22:15 136   17.143
                             Spolu               136 bodov
 
 4.Jaroslav Juriga,D.Kubín    N/U: 6/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:               643.426km,P:    1 C:   23 B:  1455
   4   1 09-S -02907 132  H 1460.893  1.13:20:26 136   22.857
  12   5 07-S -0303 620   A 1410.713  1.13:36:06 116   68.571
  15   2 06-S -0303 547   H 1403.379  1.13:38:29 108   85.714
                             Spolu               360 bodov
 
 5.Vladimír Pajta,Námestovo   N/U: 9/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Námestovo      642.965km,P:    2 C:    1 B:  4535
   5   6 08-S -02904 757  A 1441.410  1.13:26:04 132   28.571
   7   1 09-S -02902 13   A 1439.528  1.13:26:39 128   40.000
  32   5 10-S -02904 346  A 1370.148  1.13:49:16  72  182.857
                             Spolu               332 bodov
 
 6.Florián Šatan,Klin         N/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Klin           643.435km,P:   12 C:    9 B:  3522
   6   1 09-S -02907 623  A 1441.118  1.13:26:29 128   34.286
                             Spolu               128 bodov
 
 7.Bohumil Luka,Klin          N/U: 8/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Klin           643.382km,P:   13 C:    8 B:  3632
   8   6 10-S -02904 23   A 1435.266  1.13:28:16 124   45.714
                             Spolu               124 bodov
 
 8.Milan Lutica,Klin          N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Klin           644.901km,P:    5 C:    5 B:  3799
   9   2 08-S -02904 1449 H 1428.247  1.13:31:32 124   51.429
  19   8 09-S -02904 681  A 1389.124  1.13:44:15 100  108.571
  34   7 10-S -02904 67   A 1360.264  1.13:54:06  64  194.286
                             Spolu               288 bodov
 
 9.Milan Uradnik,Klin         N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Klin           644.574km,P:    8 C:   10 B:  3166
  10   4 10-S -02903 119  A 1418.621  1.13:34:22 120   57.143
  20   6 09-S -02903 260  H 1387.474  1.13:44:34  96  114.286
                             Spolu               216 bodov
 
10.Jozef Olexik,Klin          N/U:12/ 4/ 3 R:-00:00:01
bydl:Klin           644.596km,P:    3 C:    2 B:  4493
  11   3 09-S -0999 2512  H 1417.525  1.13:34:44 120   62.857
  17   5 10-S -02904 270  H 1398.509  1.13:40:55 104   97.143
  28  10 10-S -02904 249  A 1378.127  1.13:47:44  80  160.000
  35   1 08-S -02906 198  H 1357.139  1.13:54:58   0  200.000
                             Spolu               304 bodov
 
11.Pavol Bandík,Klin          N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Klin           643.232km,P:    7 C:    3 B:  4073
  13   2 10-S -02904 1178 A 1409.000  1.13:36:31 112   74.286
  14   5 09-S -02904 1000 H 1408.897  1.13:36:33 112   80.000
                             Spolu               224 bodov
 
12.Janka + Milan Laššák,Klin  N/U: 5/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Klin           643.845km,P:    9 C:   12 B:  3161
  16   3 08-S -02904 714  A 1400.475  1.13:39:44 108   91.429
  26   5 10-CZ-0164 413   H 1382.581  1.13:45:41  84  148.571
                             Spolu               192 bodov
 
13.Jaroslav Papaj ml+st,Zubrohlava
                                     N/U:12/ 2/ 1 R: 00:00:00
bydl:Zubrohlava     645.293km,P:   18 C:   14 B:  2861
  18  12 10-S -02902 60   A 1393.120  1.13:43:12   0  102.857
  31   5 10-CZ-0312 547   H 1370.728  1.13:50:46  72  177.143
                             Spolu                72 bodov
 
14.Vladimír Latus,Klin        N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:               643.316km,P:   14 C:   19 B:  1859
  21   4 08-S -03101 1479 H 1387.055  1.13:43:48  96  120.000
                             Spolu                96 bodov
 
15.Rudolf Jagnešák,Zubrohlava N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Zubrohlava     646.818km,P:   10 C:   15 B:  2620
  22   5 08-S -02904 163  A 1385.890  1.13:46:43  92  125.714
  29   1 09-S -02908 1007 H 1377.821  1.13:49:27  76  165.714
                             Spolu               168 bodov
 
16.Stano Lešňovský,Zubrohlava N/U: 3/ 1/ 1 R:+00:00:03
bydl:Zubrohlava     646.253km,P:   15 C:   24 B:  1367
  23   1 10-PL-0439 7681  A 1385.075  1.13:46:35  92  131.429
                             Spolu                92 bodov
 
17.A.Lešňovsky ml.,Zubrohlava N/U: 4/ 1/ 1 R:+00:00:03
bydl:Zubrohlava     646.042km,P:   16 C:    6 B:  3780
  27   2 09-S -02908 102  A 1378.909  1.13:48:31  80  154.286
                             Spolu                80 bodov
 
18.Vladimír Fačko,D.Kubín     N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Pokrývač       646.895km,P:   17 C:   26 B:  1247
  30   4 10-S -02907 1621 H 1372.236  1.13:51:25  76  171.429
                             Spolu                76 bodov