pretek 9

 


Marburg  

PRETEK č.: 9      DÁTUM:23.06.2012 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
Kategória :EC  Súradnice :50:50:02  08:46:0*
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE :140/ 4
Rozpätie  : od  776.205 km do  782.724 km
Počasie   :
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   224   Z TOHO 20 % :     45

Prvý holub :09-CZ-0180 1312  prilet: 1.15:57:19
            Rýchlosť:1340.202m/min , vzdial.: 780.422km
            Chovateľ :A.Lešňovsky ml.      Zubrohlava
Posledný holub :06-S -02904 986  prilet: 1.17:15:34
            Rýchlosť:1178.409m/min , vzdial.: 778.418km
            Chovateľ :Florián Volf         Klin      

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
34    Tvrdošín                1       5      0      0.00    0.00      0
36    Zubrohlava              6      47      9     20.00   19.15    840
37    Lokca                   2      12      0      0.00    0.00      0
39    D.Kubín                 5      21      5     11.11   23.81    408
40    Námestovo               5      33      6     13.33   18.18    736
41    Klin                   14     106     25     55.56   23.58   2396
      Spolu:                 33     224     45                     4380

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 9
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2  140   1325.722
 2     3 -    5  136   1278.758
 3     6 -    7  132   1269.546
 4     8 -    9  128   1265.195
 5    10 -   11  124   1264.236
 6    12 -   14  120   1256.229
 7    15 -   16  116   1250.829
 8    17 -   18  112   1246.858
 9    19 -   20  108   1243.755
10    21 -   23  104   1231.388
11    24 -   25  100   1224.152
12    26 -   27   96   1218.079
13    28 -   29   92   1213.686
14    30 -   32   88   1208.262
15    33 -   34   84   1203.425
16    35 -   36   80   1196.374
17    37 -   38   76   1191.154
18    39 -   41   72   1187.134
19    42 -   43   68   1184.158
20    44 -   45   64   1178.409
 
Marburg  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.A.Lešňovsky ml.,Zubrohlava N/U: 8/ 4/ 3 R:-00:00:01
bydl:Zubrohlava     780.422km,P:    2 C:    1 B:  2774
   1   3 09-CZ-0180 1312  H 1340.202  1.15:57:19 140    4.464
   6   7 09-S -02908 125  A 1271.805  1.16:28:38 132   26.786
  28   1 08-S -02904 312  H 1217.127  1.16:56:12  92  125.000
  41   2 09-S -02908 160  A 1187.134  1.17:12:24   0  183.036
                             Spolu               364 bodov
 
 2.Vladimír Pajta,Námestovo   N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Námestovo      777.293km,P:    1 C:    2 B:  2688
   2   9 01-S -29 2552    H 1325.722  1.16:01:19 140    8.929
   5   5 09-S -02902 6    A 1278.758  1.16:22:51 136   22.321
  19   4 08-S -02902 28   A 1243.967  1.16:39:51 108   84.821
                             Spolu               384 bodov
 
 3.Milan Uradnik,Klin         N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:03
bydl:Klin           778.880km,P:    6 C:   14 B:  1981
   3   3 09-S -02904 498  A 1294.681  1.16:16:36 136   13.393
  27  10 06-S -02904 558  A 1218.079  1.16:54:26  96  120.536
  37   6 09-S -02904 452  A 1191.161  1.17:08:53  76  165.179
                             Spolu               308 bodov
 
 4.Jaroslav Papaj ml+st,Zubrohlava
                                     N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Zubrohlava     779.679km,P:    8 C:   11 B:  2185
   4   5 09-S -02908 335  H 1283.493  1.16:22:28 136   17.857
  42   9 06-S -02904 1585 A 1186.515  1.17:12:07  68  187.500
  44   6 09-S -02908 301  H 1178.445  1.17:16:37  64  196.429
                             Spolu               268 bodov
 
 5.Bohumil Luka,Klin          N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:03
bydl:Klin           777.703km,P:    4 C:    5 B:  2454
   7   6 04-S -02904 2070 A 1269.546  1.16:27:35 132   31.250
  16   4 09-PL-0157 4496  A 1250.829  1.16:36:45 116   71.429
  33   3 08-S -02904 1172 A 1207.363  1.16:59:08  84  147.321
                             Spolu               332 bodov
 
 6.Ján Kovalik,Námestovo      N/U: 9/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Námestovo      779.005km,P:    3 C:   16 B:  1445
   8   8 09-S -02902 105  A 1266.160  1.16:30:15 128   35.714
  15   7 09-S -02902 134  A 1252.957  1.16:36:44 116   66.964
  20   6 07-S -02902 72   A 1243.755  1.16:41:20 108   89.286
                             Spolu               352 bodov
 
 7.Pavol Bandík,Klin          N/U: 9/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:Klin           777.568km,P:    5 C:    3 B:  2582
   9   6 08-S -02904 2122 A 1265.195  1.16:29:35 128   40.179
  13   2 09-S -02904 987  A 1261.671  1.16:31:18 120   58.036
  35   5 09-CZ-0156 428   A 1197.733  1.17:04:12  80  156.250
  40   4 09-S -02904 976  A 1188.578  1.17:09:12   0  178.571
                             Spolu               328 bodov
 
 8.Jozef Olexik,Klin          N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Klin           778.897km,P:   12 C:    4 B:  2554
  10   9 08-S -02904 841  A 1264.272  1.16:31:05 124   44.643
  39   2 09-S -0999 2552  H 1190.337  1.17:09:21  72  174.107
                             Spolu               196 bodov
 
 9.Jozef Piták,Klin           N/U: 5/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Klin           776.620km,P:   10 C:   17 B:  1318
  11   5 09-S -02908 682  H 1264.236  1.16:29:18 124   49.107
  17   4 09-S -02908 680  H 1246.948  1.16:37:49 112   75.893
                             Spolu               236 bodov
 
10.Janka + Milan Laššák,Klin  N/U:10/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:Klin           778.161km,P:    7 C:    7 B:  2291
  12   9 07-S -02904 679  A 1263.009  1.16:31:07 120   53.571
  24   7 09-S -02904 1080 A 1226.030  1.16:49:42 100  107.143
  32   4 09-S -02904 523  A 1208.262  1.16:59:02  88  142.857
  38   2 09-S -02904 513  A 1191.154  1.17:08:17   0  169.643
                             Spolu               308 bodov
 
11.Milan Lutica,Klin          N/U:12/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Klin           779.197km,P:   15 C:    8 B:  2277
  14   9 10-S -02904 728  A 1256.229  1.16:35:16 120   62.500
                             Spolu               120 bodov
 
12.Ivan Rentka,Zubrohlava     N/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Zubrohlava     780.284km,P:   16 C:   32 B:   160
  18   2 07-S -02904 1159 A 1246.858  1.16:40:48 112   80.357
                             Spolu               112 bodov
 
13.Jozef Šatan,Klin           N/U: 8/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Klin           779.398km,P:   11 C:   13 B:  2034
  21   1 08-S -02904 692  H 1243.687  1.16:41:41 104   93.750
  22   6 10-S -02904 358  H 1236.518  1.16:45:19 104   98.214
                             Spolu               208 bodov
 
14.Florián Šatan,Klin         N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Klin           777.765km,P:   17 C:   10 B:  2216
  23   5 10-S -02904 629  H 1231.388  1.16:46:37 104  102.679
                             Spolu               104 bodov
 
15.Florián Volf,Klin          N/U: 5/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:               778.418km,P:    9 C:   12 B:  2153
  25   2 08-S -02904 1143 A 1224.152  1.16:50:53 100  111.607
  29   3 07-S -02904 180  A 1213.686  1.16:56:22  92  129.464
  45   5 06-S -02904 986  H 1178.409  1.17:15:34  64  200.000
                             Spolu               256 bodov
 
16.Rudolf Jagnešák,Zubrohlava N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Zubrohlava     781.139km,P:   18 C:   19 B:  1234
  26   5 10-S -02908 426  H 1218.974  1.16:55:49  96  116.071
                             Spolu                96 bodov
 
17.Vladimír Fačko,D.Kubín     N/U: 5/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Pokrývač       779.985km,P:   14 C:   20 B:  1117
  30   4 10-S -02907 565  H 1211.188  1.16:58:59  88  133.929
  43   5 08-S -02907 352  H 1184.158  1.17:13:41  68  191.964
                             Spolu               156 bodov
 
18.A.Mudrončík,D.Kubín        N/U: 5/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Pucov          778.596km,P:   13 C:   28 B:   469
  31   1 09-S -02907 756  H 1210.253  1.16:58:20  88  138.393
  34   4 10-S -02907 212  A 1203.425  1.17:01:59  84  151.786
                             Spolu               172 bodov
 
19.Dušan Bodorík,D.Kubín      N/U: 3/ 1/ 1 R:-00:00:38
bydl:Pucov          778.301km,P:   19 C:   38 B:    80
  36   1 08-S -02907 1256 A 1196.374  1.17:05:33  80  160.714
                             Spolu                80 bodov