pretek 12


Marburg  2

PRETEK č.:12      DÁTUM:07.07.2012 ČAS ŠTARTU: 9:00:00
USPORIADATEL:OZ Tvrdošín
SPRACOVATEL :Milan Blahovský
Zarad.do súťaží:majstr.OZ DT
Kategória :EC  Súradnice :50:50:02  08:46:0*
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE :140/ 4
Rozpätie  : od  782.795 km do  797.993 km
Počasie   :
   pri štarte:0290jasno,bezvetrie
   pri dolete:jasno,veľmi teplo
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   145   Z TOHO 20 % :     29

Prvý holub :07-S -02901 765  prilet: 1.20:49:15
            Rýchlosť:1109.762m/min , vzdial.: 787.099km
            Chovateľ :Marcel Meško         Tvrdošín  
Posledný holub :07-S -02901 224  prilet: 2.07:40:01
            Rýchlosť: 837.171m/min , vzdial.: 786.955km
            Chovateľ :Jozef Tmák           Tvrdošín  

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
34    Tvrdošín               10      71     13     44.83   18.31   1080
35    Trstená                 5      34     11     37.93   32.35   1216
36    Zubrohlava              5      31      4     13.79   12.90    416
41    Klin                    1       9      1      3.45   11.11    104
      Spolu:                 21     145     29                     2816

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:12
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    1  140   1109.762
 2     2 -    3  136   1042.492
 3     4 -    4  132   1015.806
 4     5 -    6  128    981.766
 5     7 -    7  124    970.424
 6     8 -    9  120    955.841
 7    10 -   10  116    951.793
 8    11 -   12  112    944.315
 9    13 -   13  108    917.522
10    14 -   15  104    911.705
11    16 -   16  100    907.706
12    17 -   17   96    901.859
13    18 -   19   92    891.642
14    20 -   20   88    889.591
15    21 -   22   84    867.117
16    23 -   23   80    860.061
17    24 -   25   76    843.076
18    26 -   26   72    840.663
19    27 -   28   68    837.408
20    29 -   29   64    837.171
 
Marburg  2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Marcel Meško,Tvrdošín      N/U: 8/ 2/ 2 R:+00:00:04
bydl:Tvrdošín       787.099km,P:    8 C:    4 B:  3191
   1   6 07-S -02901 765  H 1109.762  1.20:49:15 140    6.897
  26   7 07-S -0290 774   H  840.663  2.07:36:17  72  179.310
                             Spolu               212 bodov
 
 2.Surovčík M.+ Š.Buc,Zubrohlava
                                     N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Bobrov         783.166km,P:    5 C:    5 B:  3116
   2   1 07-PL-0134 2531  H 1094.113  1.20:55:48 136   13.793
  13   2 07-S -02902 712  H  917.522  2.06:13:34 108   89.655
                             Spolu               244 bodov
 
 3.Krzysztof Kuckowicz,TrstenáN/U: 5/ 3/ 3 R:-00:02:46
bydl:Lipnica        792.329km,P:    2 C:    8 B:  2528
   3   1 09-PL-0439 2074  A 1042.492  1.21:40:02 136   20.690
   4   4 09-PL-0439 2048  A 1015.806  2.04:56:45 132   27.586
  24   3 09-PL-0238 2379  A  850.351  2.07:31:46  76  165.517
                             Spolu               344 bodov
 
 4.Ján Pavčo,Tvrdošín         N/U:10/ 5/ 3 R:+00:00:02
bydl:Habovka        792.997km,P:    3 C:    1 B:  3495
   5  10 09-S -02901 16   H  986.887  2.05:23:32 128   34.483
  19   6 08-S -02901 141  A  891.642  2.06:49:22  92  131.034
  21   3 08-S -02901 188  A  888.396  2.06:52:37  84  144.828
  25   9 08-S -02901 1304 H  843.076  2.07:40:36   0  172.414
  28   8 10-S -02901 82   H  837.408  2.07:46:58   0  193.103
                             Spolu               304 bodov
 
 5.Ján Iskra,Trstená          N/U: 6/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:Tvrdošín       786.084km,P:    1 C:   13 B:  2135
   6   5 07-S -02906 655  H  981.766  2.05:20:41 128   41.379
   8   2 05-S -01301 254  H  958.016  2.05:40:32 120   55.172
   9   6 07-S -02906 653  H  955.841  2.05:42:24 120   62.069
                             Spolu               368 bodov
 
 6.Ľubomír Drgáň,Trstená      N/U:11/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Trstená        790.750km,P:    6 C:    2 B:  3276
   7   3 05-S -02906 98   H  970.424  2.05:34:51 124   48.276
  17   4 07-S -02906 793  H  901.859  2.06:36:48  96  117.241
                             Spolu               220 bodov
 
 7.Pavol Medvecký,Tvrdošín    N/U: 3/ 1/ 1 R:+00:00:03
bydl:Tvrdošín       786.070km,P:   11 C:   10 B:  2368
  10   3 07-S -02901 844  A  951.793  2.05:45:53 116   68.966
                             Spolu               116 bodov
 
 8.Marek Vrobel,Tvrdošín      N/U: 9/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Tvrdošín       786.619km,P:    7 C:   11 B:  2323
  11   6 08-S -02901 422  A  947.981  2.05:49:47 112   75.862
  14   9 07-S -02901 568  H  912.533  2.06:22:01 104   96.552
                             Spolu               216 bodov
 
 9.Štefan Ťapaj,Trstená       N/U: 8/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Vitanová       797.993km,P:    4 C:    7 B:  2720
  12   4 06-S -02906 227  H  944.315  2.06:05:03 112   82.759
  20   3 02-S -29 1021    H  889.591  2.06:57:02  88  137.931
  22   7 09-S -02906 57   A  867.117  2.07:20:17  84  151.724
                             Spolu               284 bodov
 
10.Eduard Buček,Klin          N/U: 9/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Tvrdošín       786.786km,P:   12 C:    3 B:  3244
  15   9 09-S -02908 1411 A  911.705  2.06:22:59 104  103.448
                             Spolu               104 bodov
 
11.Jozef Kováč,Tvrdošín       N/U: 8/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Tvrdošín       787.057km,P:   10 C:    6 B:  3094
  16   4 07-S -02901 27   H  907.706  2.06:27:05 100  110.345
  27   1 09-S -02901 302  H  840.035  2.07:36:56  68  186.207
                             Spolu               168 bodov
 
12.Ján Genšor,Zubrohlava      N/U: 7/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Bobrov         783.573km,P:    9 C:   22 B:   448
  18   1 07-S -02904 1501 H  901.557  2.06:29:08  92  124.138
  23   3 09-S -02908 32   H  860.061  2.07:11:04  80  158.621
                             Spolu               172 bodov
 
13.Jozef Tmák,Tvrdošín        N/U: 9/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Tvrdošín       786.955km,P:   13 C:    9 B:  2424
  29   4 07-S -02901 224  A  837.171  2.07:40:01  64  200.000
                             Spolu                64 bodov