pretek 9

Marburg  

PRETEK č.: 9      DÁTUM:23.06.2012 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
Kategória :EC  Súradnice :50:50:02  08:46:0*
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE :140/ 4
Rozpätie  : od  781.733 km do  797.993 km
Počasie   :
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   168   Z TOHO 20 % :     34

Prvý holub :09-PL-0439 2074  prilet: 1.16:11:32
            Rýchlosť:1328.223m/min , vzdial.: 792.329km
            Chovateľ :Krzysztof Kuckowicz  Trstená   
Posledný holub :05-S -02906 98   prilet: 1.17:04:24
            Rýchlosť:1217.662m/min , vzdial.: 790.750km
            Chovateľ :Ľubomír Drgáň        Trstená   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
34    Tvrdošín               10      77     20     58.82   25.97   1784
35    Trstená                 5      37      9     26.47   24.32    852
36    Zubrohlava              6      44      3      8.82    6.82    320
41    Klin                    1      10      2      5.88   20.00    200
      Spolu:                 22     168     34                     3156

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 9
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2  140   1316.039
 2     3 -    3  136   1302.575
 3     4 -    5  132   1291.351
 4     6 -    7  128   1282.933
 5     8 -    9  124   1262.969
 6    10 -   10  120   1262.346
 7    11 -   12  116   1258.120
 8    13 -   14  112   1254.009
 9    15 -   15  108   1253.010
10    16 -   17  104   1250.050
11    18 -   19  100   1245.664
12    20 -   20   96   1244.254
13    21 -   22   92   1241.677
14    23 -   24   88   1239.546
15    25 -   26   84   1238.773
16    27 -   27   80   1238.304
17    28 -   29   76   1233.181
18    30 -   31   72   1228.658
19    32 -   32   68   1221.702
20    33 -   34   64   1217.662
 
Marburg  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Krzysztof Kuckowicz,TrstenáN/U: 6/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:Lipnica        792.329km,P:    3 C:    9 B:  2005
   1   5 09-PL-0439 2074  A 1328.223  1.16:11:32 140    5.952
  13   4 09-PL-0439 2053  H 1257.765  1.16:44:57 112   77.381
  27   3 09-PL-0439 2048  A 1238.304  1.16:54:51  80  160.714
                             Spolu               332 bodov
 
 2.Jozef Kováč,Tvrdošín       N/U:10/ 6/ 3 R:+00:00:01
bydl:Tvrdošín       787.057km,P:    1 C:    2 B:  2684
   2   1 09-S -02901 302  H 1316.039  1.16:13:03 140   11.905
   6   7 09-S -02901 317  H 1283.978  1.16:27:59 128   35.714
  11  10 10-S -02901 914  A 1258.285  1.16:40:30 116   65.476
  21   4 08-S -02901 1070 H 1242.656  1.16:48:22   0  125.000
  28   8 09-S -02901 316  A 1233.632  1.16:53:00   0  166.667
  29   9 10-S -02702 1777 A 1233.181  1.16:53:14   0  172.619
                             Spolu               384 bodov
 
 3.Ľubomír Drgáň,Trstená      N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Trstená        790.750km,P:    5 C:    4 B:  2556
   3  10 10-S -02906 469  A 1302.575  1.16:22:04 136   17.857
  33   9 07-S -02906 746  A 1220.639  1.17:02:49  64  196.429
  34   5 05-S -02906 98   H 1217.662  1.17:04:24  64  200.000
                             Spolu               264 bodov
 
 4.Marek Vrobel,Tvrdošín      N/U: 9/ 3/ 3 R:+00:00:03
bydl:Tvrdošín       786.619km,P:    2 C:    8 B:  2015
   4   1 08-S -02901 422  A 1293.568  1.16:23:06 132   23.810
   9   4 09-S -02901 769  A 1262.969  1.16:37:50 124   53.571
  14   7 08-S -02901 451  H 1254.009  1.16:42:17 112   83.333
                             Spolu               368 bodov
 
 5.Ján Pavčo,Tvrdošín         N/U:10/ 4/ 3 R:+00:00:02
bydl:Habovka        792.997km,P:    4 C:    1 B:  2768
   5   2 08-S -02901 124  A 1291.351  1.16:29:05 132   29.762
  18   9 09-S -02901 16   H 1248.224  1.16:50:18 100  107.143
  22   3 08-S -02901 190  A 1241.677  1.16:53:39  92  130.952
  30   6 08-S -02901 188  A 1232.702  1.16:58:18   0  178.571
                             Spolu               324 bodov
 
 6.Ján Genšor,Zubrohlava      N/U: 6/ 2/ 2 R:+00:00:04
bydl:Bobrov         783.573km,P:    6 C:   22 B:   508
   7   2 09-S -02908 32   H 1282.933  1.16:25:46 128   41.667
  17   5 07-S -02904 1501 H 1250.050  1.16:41:50 104  101.190
                             Spolu               232 bodov
 
 7.Peter Ondreják,Tvrdošín    N/U: 5/ 2/ 2 R:-00:00:03
bydl:Tvrdošín       786.638km,P:    7 C:   21 B:   536
   8   3 10-S -02901 1224 H 1281.656  1.16:28:46 124   47.619
  20   4 10-S -02901 1201 H 1244.254  1.16:47:13  96  119.048
                             Spolu               220 bodov
 
 8.Anton Gaššo,Tvrdošín       N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:03
bydl:Zemianska Dedina
                           784.590km,P:   12 C:   19 B:  1109
  10   2 08-S -02901 55   A 1262.346  1.16:36:32 120   59.524
                             Spolu               120 bodov
 
 9.Eduard Buček,Klin          N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Tvrdošín       786.786km,P:    9 C:    3 B:  2604
  12   1 07-S -02901 1072 H 1258.120  1.16:40:22 116   71.429
  26   9 10-S -02908 777  A 1238.773  1.16:50:08  84  154.762
                             Spolu               200 bodov
 
10.Ján Murín,Tvrdošín         N/U: 3/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Tvrdošín       786.619km,P:    8 C:   24 B:   317
  15   3 08-S -02901 402  H 1253.010  1.16:42:47 108   89.286
  16   1 07-S -02901 625  A 1250.421  1.16:44:05 104   95.238
                             Spolu               212 bodov
 
11.Štefan Ťapaj,Trstená       N/U: 8/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Vitanová       797.993km,P:   10 C:    7 B:  2065
  19   4 10-S -02906 541  H 1245.664  1.16:55:37 100  113.095
  23   6 09-S -02906 57   A 1239.986  1.16:58:33  88  136.905
                             Spolu               188 bodov
 
12.Surovčík M.+ Š.Buc,Zubrohlava
                                     N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Bobrov         783.166km,P:   13 C:    6 B:  2378
  24   6 10-S -02908 660  A 1239.546  1.16:46:49  88  142.857
                             Spolu                88 bodov
 
13.Marcel Meško,Tvrdošín      N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:05
bydl:Tvrdošín       787.099km,P:   11 C:    5 B:  2465
  25   6 07-S -02901 774  H 1238.843  1.16:50:21  84  148.810
  31   4 08-S -02901 852  H 1228.658  1.16:55:37  72  184.524
                             Spolu               156 bodov
 
14.Ján Iskra,Trstená          N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:03
bydl:Tvrdošín       786.084km,P:   14 C:   17 B:  1221
  32   3 05-S -01305 254  H 1221.702  1.16:58:26  68  190.476
                             Spolu                68 bodov