pretek 17

Marburg  3

PRETEK č.:17      DÁTUM:21.07.2012 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
Kategória :EC  Súradnice :50:50:02  08:46:0*
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE :140/ 4
Rozpätie  : od  731.276 km do  797.993 km
Počasie   :
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   449   Z TOHO 20 % :     90

Prvý holub :07-S -02901 737  prilet: 1.18:08:40
            Rýchlosť:1177.117m/min , vzdial.: 787.099km
            Chovateľ :Marcel Meško         Tvrdošín  
Posledný holub :08-S -0999 5199  prilet: 1.20:06:04
            Rýchlosť: 993.722m/min , vzdial.: 781.132km
            Chovateľ :Št+Pat.Pľutinský     Zubrohlava

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
34    Tvrdošín               10      79     20     22.22   25.32   1428
35    Trstená                 4      32      8      8.89   25.00    816
36    Zubrohlava             10      77      9     10.00   11.69    708
37    Lokca                   3      17      5      5.56   29.41    544
38    Zákamenné               5      31      3      3.33    9.68    348
39    D.Kubín                 9      49      7      7.78   14.29    652
40    Námestovo               7      49     16     17.78   32.65    872
41    Klin                   15     115     22     24.44   19.13   1952
      Spolu:                 63     449     90                     7320

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:17
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    5  140   1143.751
 2     6 -    9  136   1130.159
 3    10 -   14  132   1113.055
 4    15 -   18  128   1100.391
 5    19 -   23  124   1094.225
 6    24 -   27  120   1089.009
 7    28 -   32  116   1080.952
 8    33 -   36  112   1078.590
 9    37 -   41  108   1074.838
10    42 -   45  104   1071.919
11    46 -   50  100   1066.746
12    51 -   54   96   1059.191
13    55 -   59   92   1052.157
14    60 -   63   88   1045.234
15    64 -   68   84   1038.435
16    69 -   72   80   1035.424
17    73 -   77   76   1023.869
18    78 -   81   72   1016.558
19    82 -   86   68   1009.444
20    87 -   90   64    993.722
 
Marburg  3
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Marcel Meško,Tvrdošín      N/U:10/ 5/ 3 R:+00:00:06
bydl:Tvrdošín       787.099km,P:    8 C:    4 B:  4936
   1   2 07-S -02901 737  H 1177.117  1.18:08:40 140    2.227
  66   3 07-S -02901 774  H 1039.944  1.19:36:52  84  146.993
  68   8 08-S -02901 863  A 1038.435  1.19:37:58  84  151.448
  71   4 07-S -02901 765  H 1036.566  1.19:39:20   0  158.129
  77   6 08-S -02901 852  H 1023.869  1.19:48:45   0  171.492
                             Spolu               308 bodov
 
 2.Surovčík M.+ Š.Buc,Zubrohlava
                                     N/U:10/ 5/ 3 R:-00:00:04
bydl:Bobrov         783.166km,P:    4 C:    5 B:  4870
   2   6 08-S -02902 1193 H 1162.140  1.18:13:54 140    4.454
   3   9 10-S -02908 623  H 1154.630  1.18:18:17 140    6.682
  51   2 07-S -02902 712  H 1066.645  1.19:14:14  96  113.586
  54   7 09-S -02908 212  H 1059.191  1.19:19:24   0  120.267
  55   3 07-PL-0134 2531  H 1059.120  1.19:19:27   0  122.494
                             Spolu               376 bodov
 
 3.Peter Baľák,Lokca          N/U: 5/ 2/ 2 R:-00:01:10
bydl:Ťapešovo       778.294km,P:   11 C:   67 B:   778
   4   2 10-S -02905 503  H 1145.561  1.18:19:24 140    8.909
  52   1 07-S -02905 371  A 1065.305  1.19:10:35  96  115.813
                             Spolu               236 bodov
 
 4.Eduard Buček,Klin          N/U:10/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Tvrdošín       786.786km,P:    3 C:    7 B:  4614
   5   3 10-S -02908 777  A 1143.751  1.18:27:54 140   11.136
  20   5 09-S -02908 1411 A 1097.688  1.18:56:46 124   44.543
  24   8 08-S -0999 5229  A 1090.839  1.19:01:16 120   53.452
  34   2 07-S -02901 1072 H 1079.588  1.19:08:47   0   75.724
  46   1 10-S -02908 787  H 1071.429  1.19:14:20   0  102.450
                             Spolu               384 bodov
 
 5.Jozef Kováč,Tvrdošín       N/U:10/ 6/ 3 R:+00:00:01
bydl:Tvrdošín       787.057km,P:    2 C:    3 B:  4987
   6   5 08-S -02901 1008 H 1142.511  1.18:28:53 136   13.363
  15   1 07-S -02901 27   H 1107.387  1.18:50:44 128   33.408
  22   7 10-S -02901 954  A 1095.900  1.18:58:11 124   48.998
  43   2 08-S -02901 1070 H 1074.138  1.19:12:44   0   95.768
  56   9 09-S -02901 302  H 1058.869  1.19:23:18   0  124.722
  60   4 09-S -02901 317  H 1050.507  1.19:29:13   0  133.630
                             Spolu               388 bodov
 
 6.Ľubomír Drgáň,Trstená      N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Trstená        790.750km,P:   10 C:    6 B:  4716
   7   1 10-S -02906 469  A 1137.415  1.18:35:13 136   15.590
  36   7 07-S -02906 759  H 1078.590  1.19:13:08 112   80.178
                             Spolu               248 bodov
 
 7.Florián Volf,Klin          N/U: 6/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Klin           778.418km,P:   22 C:   28 B:  3148
   8   5 07-S -02904 180  A 1132.299  1.18:27:28 136   17.817
                             Spolu               136 bodov
 
 8.Pavol Bandik,Klin          N/U:10/ 6/ 3 R: 00:00:00
bydl:Klin           777.568km,P:    1 C:    9 B:  4362
   9   2 10-S -02904 1159 A 1130.159  1.18:28:01 136   20.045
  11   5 09-S -02904 987  A 1123.924  1.18:31:50 132   24.499
  19   7 10-S -02904 1155 A 1097.846  1.18:48:16 124   42.316
  35   9 09-S -02904 976  A 1078.957  1.19:00:40   0   77.951
  80   8 08-S -02904 2122 A 1021.413  1.19:41:16   0  178.174
  85   4 09-CZ-0156 439   A 1011.251  1.19:48:55   0  189.310
                             Spolu               392 bodov
 
 9.Peter Kurek,Zákamenné      N/U: 4/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Or.Lesná       756.785km,P:   23 C:   31 B:  2972
  10   3 10-S -02903 454  H 1126.140  1.18:12:01 132   22.272
                             Spolu               132 bodov
 
10.František Ončák,Lokca      N/U: 6/ 2/ 2 R:+00:00:21
bydl:Lokca          775.644km,P:   13 C:   57 B:  1335
  12   4 07-S -02905 227  H 1118.099  1.18:33:43 132   26.726
  57   5 08-S -02406 223  H 1058.683  1.19:12:39  92  126.949
                             Spolu               224 bodov
 
11.Ľudovít Čáni,D.Kubín       N/U: 7/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Dolný Kubín    772.339km,P:   14 C:   27 B:  3155
  13   1 10-S -02907 1162 H 1114.165  1.18:33:12 132   28.953
  58   2 09-S -02907 697  H 1057.371  1.19:10:26  92  129.176
                             Spolu               224 bodov
 
12.Jozef Olexik,Klin          N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Klin           778.897km,P:   16 C:    8 B:  4517
  14   4 10-S -02904 239  A 1113.055  1.18:39:47 132   31.180
  79   7 08-S -02904 804  A 1021.705  1.19:42:21  72  175.947
                             Spolu               204 bodov
 
13.Vladimír Fačko,D.Kubín     N/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Pokrývač       779.985km,P:   25 C:   52 B:  1549
  16   3 06-S -0303 495   H 1105.160  1.18:45:46 128   35.635
                             Spolu               128 bodov
 
14.Štefan Boškaj,Zákamenné    N/U: 4/ 1/ 1 R:-00:00:03
bydl:Zákamenné      767.283km,P:   24 C:   38 B:  2679
  17   3 08-S -02903 443  H 1104.455  1.18:34:43 128   37.862
                             Spolu               128 bodov
 
15.Ján Pavčo,Tvrdošín         N/U:10/ 5/ 3 R:+00:00:02
bydl:Habovka        792.997km,P:    5 C:    1 B:  5208
  18   2 08-S -02901 1304 H 1100.391  1.19:00:39 128   40.089
  21   8 07-S -02901 459  A 1097.093  1.19:02:49 124   46.771
  33   9 08-S -02901 141  A 1080.157  1.19:14:09 112   73.497
  44   1 07-S -02901 464  H 1074.061  1.19:18:19   0   97.996
  72   7 08-S -02901 188  A 1035.424  1.19:45:52   0  160.356
                             Spolu               364 bodov
 
16.Albín Mudrončík,D.Kubín    N/U: 3/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Pucov          778.596km,P:   26 C:   62 B:  1001
  23   2 10-S -02907 212  A 1094.225  1.18:51:33 124   51.225
                             Spolu               124 bodov
 
17.Jozef Tmák,Tvrdošín        N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Tvrdošín       786.955km,P:   12 C:   21 B:  3399
  25   5 08-S -02901 571  H 1090.393  1.19:01:43 120   55.679
  40   7 10-S -02901 170  A 1074.953  1.19:12:05 108   89.087
                             Spolu               228 bodov
 
18.Ján Genšor,Zubrohlava      N/U: 6/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Bobrov         783.573km,P:   27 C:   60 B:  1045
  26   1 07-S -02904 1501 H 1089.279  1.18:59:21 120   57.906
                             Spolu               120 bodov
 
19.Vendelín Babečka,Námestovo N/U:11/ 6/ 3 R:+00:00:01
bydl:Or.Veselé      770.492km,P:    9 C:   17 B:  3506
  27   8 07-S -02902 333  H 1089.009  1.18:47:31 120   60.134
  61   5 09-S -02902 225  A 1049.193  1.19:14:22  88  135.857
  67   2 09-S -02902 234  A 1039.286  1.19:21:22  84  149.220
  75   9 08-S -02902 527  H 1025.932  1.19:31:01   0  167.038
  86   3 09-S -02902 205  A 1009.444  1.19:43:17   0  191.537
  89   4 08-S -02902 518  A  995.082  1.19:54:18   0  198.218
                             Spolu               292 bodov
 
20.Florián Šatan,Klin         N/U: 7/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Klin           777.765km,P:   17 C:   18 B:  3470
  28   3 10-S -02904 649  A 1087.378  1.18:55:16 116   62.361
  73   4 09-S -02904 78   A 1033.140  1.19:32:49  76  162.584
                             Spolu               192 bodov
 
21.Bohumil Luka,Klin          N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:03
bydl:Klin           777.703km,P:   28 C:   15 B:  3643
  29   8 09-PL-0157 4496  A 1083.605  1.18:57:42 116   64.588
                             Spolu               116 bodov
 
22.Vladimír Pajta,Námestovo   N/U:10/ 6/ 3 R: 00:00:00
bydl:Námestovo      777.293km,P:    6 C:    2 B:  5138
  30  10 09-S -02902 85   H 1083.109  1.18:57:39 116   66.815
  31   5 09-S -02902 64   A 1082.129  1.18:58:18 116   69.042
  49   3 09-S -02902 63   A 1067.612  1.19:08:04 100  109.131
  53   9 01-S -29 2552    H 1064.202  1.19:10:24   0  118.040
  70   1 08-S -02904 757  A 1037.174  1.19:29:26   0  155.902
  83   2 08-S -02902 54   A 1014.875  1.19:45:54   0  184.855
                             Spolu               332 bodov
 
23.Milan Uradnik,Klin         N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Klin           778.880km,P:   15 C:   19 B:  3437
  32   9 08-S -02904 868  H 1080.952  1.19:00:33 116   71.269
  48   5 10-S -02904 324  A 1067.983  1.19:09:18 100  106.904
                             Spolu               216 bodov
 
24.František Tarčák,Klin      N/U: 4/ 1/ 1 R:-00:00:48
bydl:Sihelné        770.840km,P:   30 C:   75 B:   515
  37   1 08-S -02904 1769 A 1077.094  1.18:55:40 108   82.405
                             Spolu               108 bodov
 
25.Krzysztof Kuckowicz,TrstenáN/U: 8/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Lipnica        792.224km,P:    7 C:   11 B:  4160
  38   7 09-PL-0439 2048  A 1076.659  1.19:15:49 108   84.633
  39   8 11-PL-0439 430   A 1076.440  1.19:15:58 108   86.860
  42   6 10-PL-0439 5230  A 1074.275  1.19:17:27 104   93.541
                             Spolu               320 bodov
 
26.Dušan Ratica,Námestovo     N/U: 8/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Rabča          778.344km,P:   29 C:   47 B:  1725
  41   6 09-S -02902 440  A 1074.838  1.19:04:09 108   91.314
                             Spolu               108 bodov
 
27.Večerek + Volf,Klin        N/U: 9/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Klin           779.160km,P:   31 C:   53 B:  1459
  45   2 10-S -02904 512  H 1071.919  1.19:06:53 104  100.223
                             Spolu               104 bodov
 
28.Janka + Milan Laššák,Klin  N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Klin           778.161km,P:   32 C:   24 B:  3221
  47   3 09-S -02904 1080 A 1071.331  1.19:06:21 100  104.677
                             Spolu               100 bodov
 
29.RSDr.Ondrej Kozlík,D.Kubín N/U:12/ 3/ 2 R:-00:00:01
bydl:Dolný Kubín    774.244km,P:   18 C:   30 B:  3082
  50   8 09-S -02907 483  A 1066.746  1.19:05:48 100  111.359
  62  11 10-S -02907 1605 A 1045.663  1.19:20:26   0  138.085
  74   7 08-S -02907 52   A 1030.379  1.19:31:25  76  164.811
                             Spolu               176 bodov
 
30.Ján Iskra,Trstená          N/U: 7/ 1/ 1 R:+00:00:04
bydl:Tvrdošín       786.084km,P:   33 C:   25 B:  3186
  59   5 05-S -01301 254  H 1052.157  1.19:27:07  92  131.403
                             Spolu                92 bodov
 
31.Ján Štepančík,Zákamenné    N/U: 7/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Zákamenné      767.045km,P:   34 C:   22 B:  3290
  63   4 07-S -02903 1037 H 1045.234  1.19:13:51  88  140.312
                             Spolu                88 bodov
 
32.Štefan Ťapaj,Trstená       N/U: 7/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Vitanová       797.993km,P:   19 C:   12 B:  4068
  64   5 08-S -02906 489  H 1043.060  1.19:45:03  84  142.539
  78   4 09-S -02906 57   A 1022.347  1.20:00:33  72  173.719
                             Spolu               156 bodov
 
33.Miroslav Hojo,Lokca        N/U: 6/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Hruštín        772.264km,P:   35 C:   43 B:  2203
  65   8 10-S -02905 220  A 1040.413  1.19:22:16  84  144.766
                             Spolu                84 bodov
 
34.A.Lešňovsky ml.,Zubrohlava N/U: 8/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Zubrohlava     780.422km,P:   36 C:   10 B:  4251
  69   7 08-S -02904 336  A 1038.394  1.19:31:34  80  153.675
                             Spolu                80 bodov
 
35.Anton Gaššo,Tvrdošín       N/U:14/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Zemianska Dedina
                           784.590km,P:   20 C:   39 B:  2563
  76   2 09-CZ-0208 312   H 1024.068  1.19:46:09  76  169.265
  87   1 09-S -02901 436  H 1008.168  1.19:58:14  64  193.764
                             Spolu               140 bodov
 
36.Ján Kovalik,Námestovo      N/U:13/ 3/ 2 R: 00:00:00
bydl:Námestovo      779.005km,P:   21 C:   37 B:  2689
  81   6 09-S -02902 134  A 1016.558  1.19:46:19  72  180.401
  82   7 07-S -02902 72   A 1016.469  1.19:46:23  68  182.628
  88  13 09-S -02902 112  H 1007.638  1.19:53:06   0  195.991
                             Spolu               140 bodov
 
37.Jaroslav Papaj ml+st,Zubrohlava
                                     N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:03
bydl:Zubrohlava     779.679km,P:   37 C:   29 B:  3091
  84   1 09-S -02908 335  H 1014.107  1.19:48:50  68  187.082
                             Spolu                68 bodov
 
38.Št+Pat.Pľutinský,ZubrohlavaN/U: 3/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:               781.132km,P:   38 C:   49 B:  1651
  90   1 08-S -0999 5199  H  993.722  1.20:06:04  64  200.000
                             Spolu                64 bodov