pretek 9

Marburg  

PRETEK č.: 9      DÁTUM:23.06.2012 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
USPORIADATEL:OZ Tvrdošín
SPRACOVATEL :Milan Blahovský
Zarad.do súťaží:majstr.OZ DT
Kategória :    Súradnice :50:50:02  08:46:0*
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE :140/ 4
Rozpätie  : od  756.785 km do  797.993 km
Počasie   :
   pri štarte:
   pri dolete:oblačno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   515   Z TOHO 20 % :    103

Prvý holub :09-CZ-0180 1312  prilet: 1.15:57:19
            Rýchlosť:1340.202m/min , vzdial.: 780.422km
            Chovateľ :A.Lešňovsky ml.      Zubrohlava
Posledný holub :09-S -02908 301  prilet: 1.17:16:37
            Rýchlosť:1178.445m/min , vzdial.: 779.679km
            Chovateľ :Jaroslav Papaj ml+st Zubrohlava

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
34    Tvrdošín               11      82     26     25.24   31.71   2168
35    Trstená                 5      37      9      8.74   24.32    992
36    Zubrohlava             13      96     14     13.59   14.58   1316
37    Lokca                   4      22      1      0.97    4.55     64
38    Zákamenné               6      46      8      7.77   17.39    756
39    D.Kubín                11      58      9      8.74   15.52    712
40    Námestovo               7      46      7      6.80   15.22    832
41    Klin                   17     128     29     28.16   22.66   2764
      Spolu:                 74     515    103                     9604

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 9
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    5  140   1302.575
 2     6 -   10  136   1289.296
 3    11 -   15  132   1278.758
 4    16 -   21  128   1264.236
 5    22 -   26  124   1258.285
 6    27 -   31  120   1254.009
 7    32 -   36  116   1250.050
 8    37 -   41  112   1244.254
 9    42 -   46  108   1241.677
10    47 -   52  104   1236.518
11    53 -   57  100   1232.549
12    58 -   62   96   1226.030
13    63 -   67   92   1219.913
14    68 -   72   88   1214.576
15    73 -   77   84   1211.130
16    78 -   82   80   1203.425
17    83 -   88   76   1197.733
18    89 -   93   72   1194.303
19    94 -   98   68   1187.134
20    99 -  103   64   1178.445
 
Marburg  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.A.Lešňovsky ml.,Zubrohlava N/U: 8/ 4/ 3 R:-00:00:01
bydl:Zubrohlava     780.422km,P:    6 C:    5 B:  1944
   1   3 09-CZ-0180 1312  H 1340.202  1.15:57:19 140    1.942
  16   7 09-S -02908 125  A 1271.805  1.16:28:38 128   31.068
  71   1 08-S -02904 312  H 1217.127  1.16:56:12  88  137.864
  98   2 09-S -02908 160  A 1187.134  1.17:12:24   0  190.291
                             Spolu               356 bodov
 
 2.Krzysztof Kuckowicz,TrstenáN/U: 6/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:Lipnica        792.224km,P:    4 C:    8 B:  1764
   2   5 09-PL-0439 2074  A 1328.046  1.16:11:32 140    3.883
  29   4 09-PL-0439 2053  H 1257.598  1.16:44:57 120   56.311
  51   3 09-PL-0439 2048  A 1238.140  1.16:54:51 104   99.029
                             Spolu               364 bodov
 
 3.Vladimír Pajta,Námestovo   N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Námestovo      777.293km,P:    3 C:    3 B:  2006
   3   9 01-S -29 2552    H 1325.722  1.16:01:19 140    5.825
  15   5 09-S -02902 6    A 1278.758  1.16:22:51 132   29.126
  42   4 08-S -02902 28   A 1243.967  1.16:39:51 108   81.553
                             Spolu               380 bodov
 
 4.Jozef Kováč,Tvrdošín       N/U:10/ 7/ 3 R:+00:00:01
bydl:Tvrdošín       787.057km,P:    1 C:    2 B:  2011
   4   1 09-S -02901 302  H 1316.039  1.16:13:03 140    7.767
  11   7 09-S -02901 317  H 1283.978  1.16:27:59 132   21.359
  26  10 10-S -02901 914  A 1258.285  1.16:40:30 124   50.485
  45   4 08-S -02901 1070 H 1242.656  1.16:48:22   0   87.379
  54   8 09-S -02901 316  A 1233.632  1.16:53:00   0  104.854
  55   9 10-S -02702 1777 A 1233.181  1.16:53:14   0  106.796
  91   5 07-S -02901 27   H 1194.834  1.17:13:43   0  176.699
                             Spolu               396 bodov
 
 5.Ľubomír Drgáň,Trstená      N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Trstená        790.750km,P:   11 C:    4 B:  1950
   5  10 10-S -02906 469  A 1302.575  1.16:22:04 140    9.709
  66   9 07-S -02906 746  A 1220.639  1.17:02:49  92  128.155
  70   5 05-S -02906 98   H 1217.662  1.17:04:24  88  135.922
                             Spolu               320 bodov
 
 6.Štefan Boškaj,Zákamenné    N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Zákamenné      767.283km,P:   32 C:   42 B:   933
   6   3 09-S -02903 425  H 1295.320  1.16:07:21 136   11.650
                             Spolu               136 bodov
 
 7.Milan Uradnik,Klin         N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:03
bydl:Klin           778.880km,P:   14 C:   30 B:  1219
   7   3 09-S -02904 498  A 1294.681  1.16:16:36 136   13.592
  69  10 06-S -02904 558  A 1218.079  1.16:54:26  88  133.981
  94   6 09-S -02904 452  A 1191.161  1.17:08:53  68  182.524
                             Spolu               292 bodov
 
 8.Marek Vrobel,Tvrdošín      N/U: 9/ 3/ 3 R:+00:00:03
bydl:Tvrdošín       786.619km,P:    2 C:   16 B:  1471
   8   1 08-S -02901 422  A 1293.568  1.16:23:06 136   15.534
  23   4 09-S -02901 769  A 1262.969  1.16:37:50 124   44.660
  31   7 08-S -02901 451  H 1254.009  1.16:42:17 120   60.194
                             Spolu               380 bodov
 
 9.Ján Pavčo,Tvrdošín         N/U:10/ 6/ 3 R:+00:00:02
bydl:Habovka        792.997km,P:    5 C:    1 B:  2034
   9   2 08-S -02901 124  A 1291.351  1.16:29:05 136   17.476
  37   9 09-S -02901 16   H 1248.224  1.16:50:18 112   71.845
  46   3 08-S -02901 190  A 1241.677  1.16:53:39 108   89.320
  56   6 08-S -02901 188  A 1232.702  1.16:58:18   0  108.738
  87   7 08-S -02901 1304 H 1198.695  1.17:16:33   0  168.932
  93   5 08-S -02901 141  A 1194.303  1.17:18:59   0  180.583
                             Spolu               356 bodov
 
10.RSDr.Ondrej Kozlík,D.Kubín N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Dolný Kubín    774.244km,P:   21 C:   26 B:  1284
  10   7 07-S -02907 851  A 1289.296  1.16:15:31 136   19.417
  85   5 10-S -02907 722  H 1200.968  1.16:59:41  76  165.049
                             Spolu               212 bodov
 
11.Jaroslav Papaj ml+st,Zubrohlava
                                     N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Zubrohlava     779.679km,P:   16 C:   21 B:  1364
  12   5 09-S -02908 335  H 1283.493  1.16:22:28 132   23.301
  99   9 06-S -02904 1585 A 1186.515  1.17:12:07  64  192.233
 103   6 09-S -02908 301  H 1178.445  1.17:16:37  64  200.000
                             Spolu               260 bodov
 
12.Ján Genšor,Zubrohlava      N/U: 6/ 2/ 2 R:+00:00:04
bydl:Bobrov         783.573km,P:   17 C:   63 B:   272
  13   2 09-S -02908 32   H 1282.933  1.16:25:46 132   25.243
  36   5 07-S -02904 1501 H 1250.050  1.16:41:50 116   69.903
                             Spolu               248 bodov
 
13.Peter Ondreják,Tvrdošín    N/U: 5/ 3/ 3 R:-00:00:03
bydl:Tvrdošín       786.638km,P:    9 C:   54 B:   454
  14   3 10-S -02901 1224 H 1281.656  1.16:28:46 132   27.184
  41   4 10-S -02901 1201 H 1244.254  1.16:47:13 112   79.612
  81   2 09-S -02901 554  H 1206.839  1.17:06:49  80  157.282
                             Spolu               324 bodov
 
14.Bohumil Luka,Klin          N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:03
bydl:Klin           777.703km,P:   10 C:   13 B:  1555
  17   6 04-S -02904 2070 A 1269.546  1.16:27:35 128   33.010
  34   4 09-PL-0157 4496  A 1250.829  1.16:36:45 116   66.019
  80   3 08-S -02904 1172 A 1207.363  1.16:59:08  80  155.340
                             Spolu               324 bodov
 
15.Ján Kovalik,Námestovo      N/U: 9/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Námestovo      779.005km,P:    7 C:   37 B:  1072
  18   8 09-S -02902 105  A 1266.160  1.16:30:15 128   34.951
  33   7 09-S -02902 134  A 1252.957  1.16:36:44 116   64.078
  43   6 07-S -02902 72   A 1243.755  1.16:41:20 108   83.495
                             Spolu               352 bodov
 
16.Pavol Bandik,Klin          N/U: 9/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:Klin           777.568km,P:    8 C:   11 B:  1602
  19   6 08-S -02904 2122 A 1265.195  1.16:29:35 128   36.893
  25   2 09-S -02904 987  A 1261.671  1.16:31:18 124   48.544
  88   5 09-CZ-0156 428   A 1197.733  1.17:04:12  76  170.874
  97   4 09-S -02904 976  A 1188.578  1.17:09:12   0  188.350
                             Spolu               328 bodov
 
17.Jozef Olexik,Klin          N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Klin           778.897km,P:   24 C:   17 B:  1441
  20   9 08-S -02904 841  A 1264.272  1.16:31:05 128   38.835
  96   2 09-S -0999 2552  H 1190.337  1.17:09:21  68  186.408
                             Spolu               196 bodov
 
18.Jozef Piták,Klin           N/U: 5/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Rabča          776.620km,P:   18 C:   39 B:   979
  21   5 09-S -02908 682  H 1264.236  1.16:29:18 128   40.777
  38   4 09-S -02908 680  H 1246.948  1.16:37:49 112   73.786
                             Spolu               240 bodov
 
19.Janka + Milan Laššák,Klin  N/U:10/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:Klin           778.161km,P:   13 C:   20 B:  1396
  22   9 07-S -02904 679  A 1263.009  1.16:31:07 124   42.718
  62   7 09-S -02904 1080 A 1226.030  1.16:49:42  96  120.388
  79   4 09-S -02904 523  A 1208.262  1.16:59:02  80  153.398
  95   2 09-S -02904 513  A 1191.154  1.17:08:17   0  184.466
                             Spolu               300 bodov
 
20.Anton Gaššo,Tvrdošín       N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:03
bydl:Zemianska Dedina
                           784.590km,P:   23 C:   40 B:   939
  24   2 08-S -02901 55   A 1262.346  1.16:36:32 124   46.602
  77   9 09-S -02901 461  H 1211.130  1.17:02:49  84  149.515
                             Spolu               208 bodov
 
21.Eduard Buček,Klin          N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Tvrdošín       786.786km,P:   12 C:   10 B:  1606
  27   1 07-S -02901 1072 H 1258.120  1.16:40:22 120   52.427
  50   9 10-S -02908 777  A 1238.773  1.16:50:08 104   97.087
  73   7 09-S -02904 1411 H 1214.051  1.17:03:04  84  141.748
                             Spolu               308 bodov
 
22.Ján Babic,D.Kubín          N/U: 3/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Komjatná       772.122km,P:   33 C:   67 B:   243
  28   3 08-S -02907 958  A 1258.108  1.16:28:43 120   54.369
                             Spolu               120 bodov
 
23.Milan Lutica,Klin          N/U:12/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Klin           779.197km,P:   34 C:   23 B:  1326
  30   9 10-S -02904 728  A 1256.229  1.16:35:16 120   58.252
                             Spolu               120 bodov
 
24.Ján Murín,Tvrdošín         N/U: 3/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Tvrdošín       786.619km,P:   19 C:   58 B:   386
  32   3 08-S -02901 402  H 1253.010  1.16:42:47 116   62.136
  35   1 07-S -02901 625  A 1250.421  1.16:44:05 116   67.961
                             Spolu               232 bodov
 
25.Ivan Rentka,Zubrohlava     N/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Zubrohlava     780.284km,P:   35 C:   79 B:   134
  39   2 07-S -02904 1159 A 1246.858  1.16:40:48 112   75.728
                             Spolu               112 bodov
 
26.Štefan Ťapaj,Trstená       N/U: 8/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Vitanová       797.993km,P:   20 C:    9 B:  1721
  40   4 10-S -02906 541  H 1245.664  1.16:55:37 112   77.670
  47   6 09-S -02906 57   A 1239.986  1.16:58:33 104   91.262
                             Spolu               216 bodov
 
27.Jozef Šatan,Klin           N/U: 8/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Klin           779.398km,P:   22 C:   28 B:  1239
  44   1 08-S -02904 692  H 1243.687  1.16:41:41 108   85.437
  52   6 10-S -02904 358  H 1236.518  1.16:45:19 104  100.971
                             Spolu               212 bodov
 
28.Surovčík M.+ Š.Buc,Zubrohlava
                                     N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Bobrov         783.166km,P:   27 C:    7 B:  1766
  48   6 10-S -02908 660  A 1239.546  1.16:46:49 104   93.204
 100   4 10-S -02908 623  H 1184.372  1.17:16:15  64  194.175
                             Spolu               168 bodov
 
29.Marcel Meško,Tvrdošín      N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:05
bydl:Tvrdošín       787.099km,P:   15 C:    6 B:  1908
  49   6 07-S -02901 774  H 1238.843  1.16:50:21 104   95.146
  61   4 08-S -02901 852  H 1228.658  1.16:55:37  96  118.447
  90  10 07-S -02901 765  H 1194.837  1.17:13:45  72  174.757
                             Spolu               272 bodov
 
30.Vendelín Babečka,Námestovo N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Or.Veselé      770.492km,P:   37 C:   29 B:  1226
  53   7 09-S -02902 243  A 1234.730  1.16:39:01 100  102.913
                             Spolu               100 bodov
 
31.Peter Kurek,Zákamenné      N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Or.Lesná       756.785km,P:   36 C:   34 B:  1167
  57  10 10-S -02903 804  A 1232.549  1.16:29:00 100  110.680
                             Spolu               100 bodov
 
32.Florián Šatan,Klin         N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Klin           777.765km,P:   38 C:   25 B:  1292
  58   5 10-S -02904 629  H 1231.388  1.16:46:37  96  112.621
                             Spolu                96 bodov
 
33.Ján Štepančík,Zákamenné    N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Zákamenné      767.045km,P:   25 C:   31 B:  1217
  59   4 07-S -02903 1075 H 1231.014  1.16:38:06  96  114.563
  72   1 07-S -02903 1037 H 1214.576  1.16:46:32  88  139.806
                             Spolu               184 bodov
 
34.Vladimír Genšiňák,Klin     N/U: 9/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Sihelné        772.002km,P:   39 C:   46 B:   750
  60   9 07-S -02904 1456 A 1229.303  1.16:43:00  96  116.505
                             Spolu                96 bodov
 
35.Florián Volf,Klin          N/U: 5/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Klin           778.418km,P:   26 C:   27 B:  1260
  63   2 08-S -02904 1143 A 1224.152  1.16:50:53  92  122.330
  74   3 07-S -02904 180  A 1213.686  1.16:56:22  84  143.689
                             Spolu               176 bodov
 
36.Ján Iskra,Trstená          N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:03
bydl:Tvrdošín       786.084km,P:   40 C:   24 B:  1315
  64   3 05-S -01305 254  H 1221.702  1.16:58:26  92  124.272
                             Spolu                92 bodov
 
37.Anton Klimčík,Zákamenné    N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Zákamenné      767.484km,P:   29 C:   19 B:  1425
  65  10 09-S -02903 224  A 1220.715  1.16:43:43  92  126.214
  86   9 10-S -02903 7    A 1199.350  1.16:54:55  76  166.990
                             Spolu               168 bodov
 
38.Jozef Florek,Zákamenné     N/U: 7/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Or.Lesná       759.762km,P:   28 C:   35 B:  1144
  67   6 08-S -0999 332   H 1219.913  1.16:37:48  92  130.097
  84   5 08-S -02904 1397 H 1201.838  1.16:47:10  76  163.107
                             Spolu               168 bodov
 
39.Rudolf Jagnešák,Zubrohlava N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Zubrohlava     781.139km,P:   41 C:   44 B:   806
  68   5 10-S -02908 426  H 1218.974  1.16:55:49  88  132.039
                             Spolu                88 bodov
 
40.Zbyszek Omylak,Zubrohlava  N/U: 9/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:               788.593km,P:   42 C:   15 B:  1482
  75   7 06-PL-0238 12456 A 1213.127  1.17:05:03  84  145.631
                             Spolu                84 bodov
 
41.Vladimír Fačko,D.Kubín     N/U: 5/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Pokrývač       779.985km,P:   31 C:   45 B:   763
  76   4 10-S -02907 565  H 1211.188  1.16:58:59  84  147.573
 101   5 08-S -02907 352  H 1184.158  1.17:13:41  64  196.117
                             Spolu               148 bodov
 
42.Albín Mudrončík,D.Kubín    N/U: 5/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Pucov          778.596km,P:   30 C:   65 B:   268
  78   1 09-S -02907 756  H 1210.253  1.16:58:20  80  151.456
  82   4 10-S -02907 212  A 1203.425  1.17:01:59  80  159.223
                             Spolu               160 bodov
 
43.František Tarčák,Klin      N/U: 3/ 1/ 1 R:+00:00:28
bydl:Sihelné        770.840km,P:   43 C:   80 B:   118
  83   2 08-S -02904 1769 A 1203.247  1.16:55:38  76  161.165
                             Spolu                76 bodov
 
44.Dušan Bodorík,D.Kubín      N/U: 3/ 1/ 1 R:-00:00:38
bydl:Pucov          778.301km,P:   44 C:   85 B:    72
  89   1 08-S -02907 1256 A 1196.374  1.17:05:33  72  172.816
                             Spolu                72 bodov
 
45.Ľudovít Čáni,D.Kubín       N/U:13/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Dolný Kubín    772.339km,P:  144 C:   32 B:  1194
  92  12 11-S -02907 278  A 1194.308  1.17:01:41   0  178.641
                             Spolu                 0 bodov
 
46.Miroslav Hojo,Lokca        N/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:               772.264km,P:   45 C:   52 B:   479
 102   4 10-S -02908 643  H 1181.765  1.17:08:29  64  198.058
                             Spolu                64 bodov