Zápisnica

Uznesenie zo dňa 6. 3. 2010 OZ Tvrdošín

 

1.      Privítanie účastníkov

2.      Rozhodnutie – s kým sa uskutočnia preteky

 

Uznesenie

1.      Rozhodnutie – spoločné lietanie s OZ Dlhé Pole, OZ Lipt. Mikuláš, s Poľskom

2.      Preprava holubov -  0,664 eur/1km  +  príves 0,199 eur/1km, holuby vozí firma Klibos – p. Klimčík a vypomáha firma Trix – p. Drgáň.

 

3.      Rozdelenie členov výboru

-          Rozdelenie úloh výboru: predseda – Drgáň Ľubomír

                                         Tajomník – Papaj Jaroslav

                                         Výcvikár – Pajta Vladimír

                                         Pokladník – Pavčo Ján

-          Nahlášky holubov do 13. 03. 2010

-          Mailové adresy členov výboru na stránku pre rýchlu komunikáciu

Za každý okres vydá výcvikár veterinárne potvrdenie, na ktorom sa dohodnú ZO.

4.      Dojednanie – s OZ Dlhým Poľom, Poľskom a OZ Lipt. Mikulášom – p. Drgáň, p. Pajta, p. Klimčík, p. Pavčo

– telefón OZ Tvrdošín sa ruší.

 - Doplnený delegát – p. Klimčík

-  Povolený na valné zhromaždenie

 

5.      Záver Diskusie:

-          ZO Klin sa vyjadruje, že P. Žofaj nebude v mene OZ Klin vystupovať na žiadnej schôdzi a konferencii.

-          Po sezóne 2010 sa kontajner uskladňuje v ZO Zubrohlava

-          do začiatku sezóny 25. 04. 2010 bude kontajner uskladnený bez nároku na honorár u firmy Klibos – p. Klimčík.

-          Bude vystavená zmluva s prepravcami

-          Do cvičného závodu musia mať zaplatené poplatky všetky ZO za holuby.

-          Košovanie OZ Lipt. Mikuláš – do Dolného Kubína

-          Košovanie OZ Dlhé Pole – bude uskutočňované na troch miestach /zatiaľ nie sú uvedené/

-          Závody mladých – každá oblasť bude lietať zvlášť

-          Holuby na Ofenbachy sa budú voziť do OZ Martin

-          Preteky Ostende, Gota – vyhodnotenie aj finančné, pri vklade vlastných financií, kto bude nasadzovať holuby

-          Odovzdanie všetkých zápisníc – p. Klimčík

-          Uberať po 5% holubov každej ZO – pri vysokom nahlásení holubov

-          OZ Tvrdošín - výbor – postaranie o rátanie výsledkov OZ