Zápisnica č.8/2014

Zápis zo zasadnutia výboru OZ Tvrdošín

 

                                                                                                                                Zakamenné  

                                                                                                                      4.10.2014                                                                                    

Prítomní:  Kováč, , Pajta ,  Úradník,Klimčík,Tmák

Ospravedlnený: Buček /hospitalizácia/

 

Program:

-          Prešetrenie sťažnosti na neprimeraný náskok doletu holuba p.Kuckowicza

 

Schôdza bola zvolaná na podnet väčšiny členov výboru, ktorých chovatelia učastní  preteku Kolín sa sťažovali na neprimeraný náskok doleteného holuba 14 02906 59,ktorého majiteľom je p. Kuckowicz.

Výbor po zvážení dospel k názoru,že nie je možné,aby holub na 329 km urobil na druhého konš.holuba / Jackulík/pri bezvetrí náskok 10 km.Sám chovateľ  konštatoval svojho druhého pretekára až o 23 min a chovateľ z tamojšej obce mal prvého konš.pretekára až o 20 min. Pri takomto počasí,vzdialenosti,okolitých doletoch -  jav nevídaný.

Výbor rozhodol že holub p.Kuckowicza z dôvodu neprimeraného náskoku bude výradený zo všetkých súťaží na preteku Kolín ,ktorý sa konal 28.9 2014

 

 

Zapísal Kováč Jozef