Zápisnica ku dňu 10. 04. 2010 na Slanickej Osade

 

1/ Obvolanie štartovacích miest –oboznámiť štartérov s naším harmonogramov vypúšťania a dať telefonické kontakty.

2/ Každá zápisnica bude preposlaná na všetkých členov výboru OZ Tvrdošín.

3/ Platba za preteky sa bude uhrádzať po každom preteku do 3 dní na účet prepravcu – zabezpečí pokladník.

4/ OZ Liptovský Mikuláš musí zaplatiť do 25. 04. 2010  za holuby na závod Cheb.

5/ Preteky –Ostende a Gota cena za holuba bude upravovať sa podľa reálneho stavu prepravcu.

6/ Platba za výpočet výsledkov je 850,-€, platba sa bude realizovať na dve splátky v cene je zarátané pásma, regióny OZ a výstavné karty.

7/ Do pondelka  večera musia byť výsledkové papiere odovzdané výcvikárovi OZ.

8/  Za vypúšťanie holubov zodpovedá pán Drgáň a pán Pajta. Pri nepriaznivom počasí budú rozhodovať základné organizácie formou sms správy.