Funkcionári ZO 2018

ZO-Tvrdošín 02901
Predseda Kováč  Andrej Tvrdošín krásna hôrka 112 tel:0908928534
Tajomník Gaššo Anton Zemianska dedina 7 tel:0435381144
Výcvikár Kováč Jozef Tvrdošín Farská 8/8 tel:0907853928
ZO-Námestovo 02902
Predseda Kurek  Vladimír Námestovo Slanicka 468/25 tel:0915305756
Tajomník Nemeš Jozef Námestovo 266 tel:0904149116
Výcvikár Jackulík Jozef Námestovo 268 tel:0908441093
ZO-Zákemenné 02903
Predseda Klimčík  Anton Zákamenné č.74 tel:0902959805
Tajomník Florek Jozef Or.Lesná 356 tel:0907153821
Výcvikár Kurek Peter Or.Lesná tel:0902549066
ZO-Klin  02904
Predseda Uradník Milan Klin č.312 tel:0904657569
Tajomník Lutica  Milan Klin č.489 tel:0908924033
Výcvikár Bandík Pavol Klin č.544 tel:0904387566
ZO-Trstená  02906
Predseda Šálka Anton Čimhová 169 tel:0908812319
Tajomník Ťapaj Štefan Vitanová 81 tel:0908887453
Výcvikár Čakloš Marian Vitanová tel:0903486972
ZO-Zubrohlava  02908
Predseda Papaj Jaroslav Zubrohlava č.278 tel:0910579324
Tajomník Čajka František Zubrohlava č.383 tel:0907213315
Výcvikár Lešnovský Anton ml Zubrohlava č.496 tel:0904861487