ZO-Trstená-Tvrdošín 02901
Predseda Kováč  Andrej Tvrdošín krásna hôrka 112 tel:0908928534
Tajomník Šálka  Anton Čimhová 169 tel:0908812319
Výcvikár Kováč Jozef Tvrdošín Farská 8/8 tel:0907853928
ZO-Námestovo 02902
Predseda Babečka  Vendelín Or.Veselé  
Tajomník Miroslav Zanovit Vavrečka  
Výcvikár Jackulík Jozef Námestovo 268 tel:0908441093
ZO-Zákemenné 02903
Predseda Klimčík  Anton Zákamenné č.74 tel:0902959805
Tajomník Murín David Zákamenné tel:0944933964
Výcvikár Kurek Peter Or.Lesná tel:0902549066
ZO-Klin  02904
Predseda Uradník Milan Klin č.312 tel:0904657569
Tajomník Lutica  Milan Klin č.489 tel:0908924033
Výcvikár Bandík Pavol Klin č.544 tel:0904387566
 
         
         
         
ZO-Zubrohlava  02908
Predseda Papaj Jaroslav Zubrohlava č.278 tel:0910579324
Tajomník Čajka František Zubrohlava č.383 tel:0907213315
Výcvikár Lešnovský Anton ml Zubrohlava č.496 tel:0904861487