Zápisnica zo schôdze Oblastného výboru CHPH Tvrdošín

 v Kline dňa 9.2.2018

 

Pritomný:Pajta Vladimír,Gemeľa Štefan,Uradník Milan,Kurek Peter ml,Šatan Jozef,Gracík Karol,

Neprítomný:Čajka Franišek ospravedlnený

Program:

1.Volba nového výboru

2.Evidencie členov ZOčiek

3.nahlaška materialu na r 2018

4.zdôvodnenie-zrušenie bodu č.5 tretia odražka zapis.konferencia

-pridať obežnik 1/2018 na web stránku

5.členske 2018 OZ CHPH Tvrdošín

6.zmluva z prepravcom a výpočtárom/správcom webu.

-spravit inventár majetku OZ CHPH Tvrdošín

-Oblastná výstava 2018

-priebežný závodný plán

-diskusia

-záver

1.Výbor bol zvolený jednohlasne nasledovne:

Predseda:Pajta Vladimír,Tajomník:Štefan Gemeľa,Výcvikár:Peter Kurek,Pokladník:Uradník Milan,členovia výboru:Čajka František,Šatan Jozef,Gracík Karol.

2.Evidenciu členov pošle každá ZOčka do 22.2.2018 tajomníkovi OZ elektronickou  formou ako vyžaduje slov zväz.Prečitajte si obežník na našej stránke.Evidenčny list na našom webe a v spodnej časti pečiatka a podpis štatutára ktorý je zodpovedný za spravnosť udajov na EV liste.

3.Náhlaška materialu pre rok 2019 tiež do 22.2.2018 na email tajomníka OZ.

4.Po zistení nesuladu bodu č.5 tretia odrážka zápisnica z konferencie zo stanovami SZ sa ruší športový klub  SDT Klin,Zubrohlava,Námestovo.

5.členske OZ Tvrdošín na rok 2018 ostáva ako rok 2017 a to:

Jednočlen 14e

Dvojčlen 18e

Do 18 rokov 4e  za výber a zaslanie na SZ zod. Pokladník OZ p.Uradník

6.Zmluvu s prepravcom pre rok 2018 spracuje do 28.2.2018 p.Uradník

Zmluva z výpočtárom sa predlžuje o další rok z upravou že kažká ZO je povinná poslať  elektronickou formou stiahnute výsledky závodu do 4hod.od otvorenie hodín .OZ chce mať výsledky závodu do 30hod spracované tak je to potrebné poslať inak nebude mať ZOčka spracované výsledky.Správa weby tiež ostáva ako v roku 2017.

Výsledky celej ZO dodať výcvikárovi do 24hod. po otvorení hodín.

7.Spraviť a zapisať inventár OZ CHPH Tvrdošín do 31.3.2018 zodpovedný Gemeľa,Šatan.

8.Oblastná výstava pre rok 2018 bola pridelená ZO Zubrohlava zodpovedný :Gracík Karol a František Čajka.

9.Priebežný závodný plán bol navhnutý s kooperáciou OZ Terchová závod Milevsko sa posunie o približne 10km aby p.Kurek splnil cez 350km na závod Záhori (štartovacie miesto musí potvrdiť český a slov. zväz) zodpovedný p.Pajta.

Diskusia: Pre informovanosť celej OZ sa spraví na webe odkaz „oznamy chovatelom“  ktorá bude registrovaná (neregistrovanú diskusiu napadol virus zatial je nepoužitelná do buducna  je možnosť ju prerobiť alebo obnoviť novú)

Zápisnice zo schôdzi sa budú posielať emailom aj predsedom ZOčiek

ktoré nemajú zastupenie vo výbore poprosíme poslať email ZO-Námestovo,ZO-Tvrdošín a ZO-Trstená.

Odsuhlasil sa príspevok výcvikárovi p.Kurekovi v sume 100e na jeho činnosť (kontrola dopravy,košov,štarty holubov...)

Výcvikár zabezpečuje aj zmenu závodu na slov. zväze (vyžiadať si heslo)

V prípade zlého počasia alebo iných nežiaducich okolnosti o štarte rozhodne po porade z predsedom OZ.

Holuby za závody v SK a CZ sa hlasia na pol koša a Nemecká na kusy zodpovedný p.Šatan.

Zapísal v Kline 9.2.2018 Gemeľa Štefan