Zapisnica č. 6/2014

Zápis zo zasadnutia výboru OZ Tvrdošín
 
                                                                                                                                Oravská priehrada - prístav   
                                                                                                                             11.8.2014                                                                                                                                 
Prítomní:  Kováč, Buček  , Pajta ,   Tmák, Šatan
      Ospravedlnení : Úradník,Klimčík
 
Program:  preteky mláďat
                  Výstava OZ
                  Diskusia
                 Záver
 
1.Výcvikár oboznámil výbor s nahl.mláďat na jednotlivé preteky.Nahláška na prvé preteky mierne prevyšuje kapacitu nášho prepr.prostriedku a tak výbor z ekonomických dôvodov,rozhodol,že sa zbytok nahl.holubov prerozdelí rovnomerne na celú kapacitu.Teoreticky by sa jednalo max.o 3 ks.naviac do koša.
Cena za holuba:
Nácvik -  0,10 eura
Preteky – 0,25 eura
2. Ak do 10 – tich dní žiadna ZO neprejaví záujem o výstavu PH našho OZ, tak výstavu usporiada pravdepodobne ZO Klin.
3. Predseda OZ navrhol u mláďat „súťaž o malého majstra“. Vyhodnocovať sa bude prvých päť chovateľov.Podmienky ,ako u st.holubov.
Do druhého preteku mláďat nech zástupcovia jednotlivých ZO nahlásia počty záujemcov o obl.výsledky v knižnej podobe.
Výbor rozhodol, že v rámci prevencie proti podvodu,bude na OZ zakúpená čítačka čipov.
4.Predseda poďakoval prítomným za účasť
 
Zapísal: Kováč Jozef