Zápisnica č. 3/2014

Zápis zo zasadnutia výboru OZ Tvrdošín

 

                                                                                                                      Slanická Osada

                                                                                                                      12.3.2014

 

 

Prítomní: Kováč, Buček, Pajta, Gemeľa, Klimčík, Úradník,Tmák

 

Program:

 

-          Pretekový plán

-          Sprava výcvikára OZ zo školenia výcvikárov

-          Správa predsedu z konferencie SZ

-          Diskusia

-          Záver

1.Predseda  OZ /po dohode s výborom/predstavil upravený pretekový plán

 

20.4.2014.Nedeľa

Hričov

Cvičný

stredné Km

Séria

 

27.4.Nedeľa

Nové Mesto

KT

cca-130km

40/7

 

4.5.Náhradný termín

Nové Mesto

       

4.5. Nedeľa

Kúty

KT

180 km

40/7

 

8.5. Štvrtok Nahr.termín

Kúty

       

11.5. Nedeľa

Veľke Meziřiči

KT

230 km

40/7

 

18.5.

Praha Slivenec

ST

370 km

40/7

 

25.5.

Milevsko

ST

360 km

40/7

 

1.6.

Cheb

DT

520 km

30/5.

 

8.6.

Praha Slivenec

KT

370 Km

40/7

 

15.6.

Marburg

DT

770 km

10/3.

 

15.6.

Veľke Meziřiči

KT

230 km

40/7

 

22.6.

Cheb   

DT

520 km

30/5.

 

29.6.

Marburg

DT

770 km

10/3.

 

29.6.

Praha Slivenec

KT

370 km

40/7.

 

6.7.

Milevsko

ST

360 km

40/7.

 

13.7. Nar. Pretek

Gotha

DT

650 km

10/3.

 

13.7.

Praha Slivenec

ST

370 km

40/7.

TS+ TOP

20.7.

Praha Slivenec

ST

370 km

40/7

TS + TOP

26.7. sobota Nar. Pretek

Wismar

DT

710 km

10/3.

 

26.7.

Praha Slivenec

ST

370 km

40/7.

TS- TOP

4.8.  Náhradný termín

         
           

             

         

Majstrovstvo krátke trate závod :

č .   1,2,3,7,9,12

 

Majstrovstvo stredné trate závod :

 Č.   4,5,13,15,16,18

       

 

Majstrovstvo dlhé trate:

         

Č.   6,8,10,11,14,17

   
           

Generálne majstrovstvo : súčet bodov zo všetkých závodov.

 

Putovný pohár závod č.   3,6,7,13,17

 

Majstrovstvo ročné holuby  :  podľa majstrovstvá Slovenska

4 holuby po 5 tratí.

     

Výbor plán jednohlasne odsúhlasil. Regióny budú doplnené po dohode s ostatnými  OZ

 

2.Výcvikár oboznámil výbor so zmenami v pret.pláne.Za pozornosť stojí :absolutný zákaz nasadzovania cudzích/zaletených/holubov resp.holubov od ktorých nemá chovateľ preukaz o vlastníctve alebo iný doklad potvrdzujúci vlastníctvo na preteky.V prípade zistenia takéhoto nasadenia,bude chovateľ,nas.komisia,príslušná ZO potrestaná.

Rozchod hodín max.30 min v prípade väčšieho rozchodu bude chovateľ vyradený z preteku

 

3.Predseda oboznámil výbor so zmenami vo výst.pret. poriadku,ktoré schválila valná hromada v Nitre ktorej sa spolu s tajomníkom zúčastnili

 

4. Náš nový výpočtár Š.Gemeľa  nás oboznámil so svojími  predstavami spolupráce pri výpočte výsledkov. Výbor odsúhlasil min. 3 – ročnú spoluprácu /do r.2017 včítane/ s tým, že bude aj správca stránky za čo mu bude poskytovaná odmena 100 eur ročne. Ako sa vyjadril, stránka bude spĺňať atribúty v rámci OZ na SZ

Za výpočet výsledkov /OZ s PL, bez PL, všetky súťaže a majstrovstvá (VS,ZO),kategórie/ mu bude ročne poskytovaná odm.850 eur.

Klimčík A.- podal správu o stave klietok. Niektoré sú v dezolátnom stave. Výbor ho požiadal o opravu jeho zamestnancami

Do budúcna sa výbor dohodol  na oprave klietok  po pretekovej sezóne na oblastnom guľáši,ktorý sa bude poriadať v Zakamennom a na oprave sa zúčastnia zástupcovia jednotlivých ZO  OZ Tvrdošín Počty sa v priebehu sezóny upresnia  

-          Nahlášky holubov budú do 31.3.2014

-          Obsadenie košov ako v r.2013  tz.

KT  -  40

ST  -  35

Cheby  -  30

Organizácia hlási počty na ½ koša /slovom na pol koša/

 

Spracoval:Kováč J.