Zápisnica č 9/2014 

Zápis zo zasadnutia výboru OZ Tvrdošín

 

                                                                                                                               Klin

                                                                                                                              29.11.2014                                                                                    

Prítomní:  Kováč, , Pajta ,  Úradník, Klimčík, Tmák, Buček

 

Program:

 

 • Výber holubov na CV, ktorá sa bude konať v Trenčíne
 • Dátum konania konferencie OZ
 • Región Oravsko – Liptovský /dohodnúť stretnutie so zástupcami OZ LM a Ržbk/
 • Info tajomníka z konferencie SZ CHPH konanej v NR 29.11.2014
 • Diskusia
 • Záver

 

 1.  Výbor rozhodol : na CV CHPH v Trenčíne pústupujú automaticky víťazi jednotlivých kategógií doplnené o holuby s koeficientmi najlepšími v rámci Slovenska
 2. Dátum sa stanoví po stretnutí regiónu.
 3. Tajomník  medzi iným informoval výbor o dannom štádiu v akom sa nachádza tvorba regiónov. Problémy má Senica ,Topoľčany a azda najväčšie náš región.Kým v OZ TS má región zelenú o ostatných dvoch OZ sa to povedať nedá.LM /podľa vyjadrenia ich zástupcov / nie sú za vytvorenie žiadneho regiónu a Ržbk, len pod podmienkov kooperácie s reg.Sever.Preto aj chceme iniciovať opätovné stretnutie s ich zástupcami a hľadať spoločný kompromis
 4. Diskusia

p.Úradník – navrhol výboru OZ Tvrdošín ,aby do budúcnosti odbremenil poriadajúcu ZO od povinnosti zaobstarávania ocenení výstavy .Výbor odsúhlasil, žev budúcnosti ocenenia bude kupovať OZ pre všetky kategórie tak výstavné ako aj oblastné v hodnote 1.000 eúr . PoriadajúcaZO usporiada výstavu a jej ostáva zisk .

 

p.Pajta navrhol stretnutie so zástupcami LM a Ržbk na výstave regiónu Sever.P.Buček sa podujal dohodnúť toto stretnutie .

 

 1. P.Buček prítomným poďakoval za účasť.

 

 

Zapísal:  Kováč Jozef