Zápis zo zasadnutia výboru OZ Tvrdošín

 

                                                                                                                      Slanická Osada

                                                                                                                       25.1.2014

 

 

Prítomní: Kováč J. Pajta V. Buček E. Klimčík A. Úradník M.  Drgáň Ľ. Tmák J. Šatan J. Čajka F.Kurek Vl.

 

 

Program:

 • Privítanie
 • Prerokovanie pretekového plánu
 • Rôzne
 • Záver

 

 

Predseda OZ CHPH Tvrdošín privítal členov výboru spolu s pozvanými predsedami jednotlivých ZO.Oboznámil prítomných s výsledkami rokování  s inými OZ .

 

 

Pretekový plán  na r.2014

 

22.4.         Hričov                  cvičný

30.4.         Nové Mesto          KT

 4.5.          Kúty                        KT           PP

11.5.         Veľ.Meziřičí           KT

18.5.         Praha-Slivenec     ST            TO

25.5.         Praha-Slivenec     ST

1.6.           Praha-Slivenec     KT

8.6.           Cheb                       DT            TO        KM   PP

15.6.         Marburg                SDT          TO

                  Praha-Slivenec     ST              TO                  PP

22.6.         Cheb                       DT

29.6.         Marburg                 SDT          TO

                  Praha-Slivenec       KT

6.7.           Milevsko                  ST                                 PP

13.7.         Gotha                       DT           TO       nár.pretek

                  V.Meziřičí                 KT

20.7.         Praha-Slivenec       ST  

27.7.         Wismar                    SDT                             PP

                  Milevsko                  ST

 

Legenda:   PP  - putovný pohár 

                    TO –  OZ Tvrdošín +   OZ Topoľčany

                    KM – Katowický memoriál

Plán  je schválený,ak sa bude niečo meniť tak len koordinácia s inými OZ

 

Série:  KT  -  40/7

ST  -  40/7

Cheb  - 30/5

SDT  -  10/3

 

Počty holubov do koša:

 

do     300 Km   40 ks

300 – 500 km   35 ks

Nad    500 km   30 ks

 

Bodovanie pretekov ostáva ,ako v r.2013

 

Preteky výletiek :

 

Hričov

N.Mesto  2 x

Kúty

Veľ.Meziřičí

Kolín

Séria   40/7

 

Rôzne :

 

 • Prvých desať chovateľov aktuálneho poradia v predbežnej výsl.listine,nasadzuje pretekárov na SDT v zbernom mieste
 • Novým chovateľom budú súradnice zameriavať predseda a tajomník materskej ZO.Zamerané súradnice nahlásia výcvikárovi  OZ p. Tmákovi  Jozefovi
 • Do 15.2.2014 budú na mailovú adresu tajomníka OZ zaslané ev.listy /formuláre na stránke SZ CHPH/,nahlášky materiálu a na účet pokladníka OZ budú uhradené členské poplatky
 • Pásma .:  budú dve, podľa súradníc s rovným počtom členov
 • Každý člen výboru OZ vykoná povinne dve kontroly z dodržiavania pretekového poriadku u chovateľov  mimo materskej ZO.Z miesta kontroly oboznámi  s kontrolov predsedu alebo tajomníka OZ.Kontrolu vykonávajú dvaja členovia a vyhotovia trojmo záznam.Vzor bude v najbližšich dňoch zverejnený na stránke našej OZ.V prípade,že si členovia výboru nesplnia povinnosť kontroly,budú sankcionovaní pokutov 20 eur za každú nevykonanú kontrólu.Kontrólu môže vykonávať každý člen OZ za hore uvedených podmienok.
 • Páni Pajta a Úradník skontrolujú u prepravcu  správnosť najazdených  kilometrov prepravným vozidlom.
 • V sezóne bude prebiehať  aj súťaž o „Malého majstra“.Podmienky určí sponzor súťaže p.Ovšák Stanislav

   

Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a poprial do nastávajúcej sezóny mnoho úspechov

 

 

Spracoval: Kováč Jozef