Zápisnica č.5/2014

 

Zápis zo zasadnutia výboru OZ Tvrdošín

 

Slanická Osada

                                                                                                                     9.7. 2014

Prítomní:  Kováč, Buček  , Pajta ,  Klimčík, Úradník,Tmák, Koválik, Babečka

 

Program:

-          Porušenie interného predpisu pretekového poriadku OZ Tvrdošín chovateľamip.Pajtom,p.Babečkom , p.Koválikom zo ZO Námestovo a p.Kuckowiczom zo ZO Trstená

 

-          Nadbytočná 30 – km zachádzka vozidla prepravujúceho naše holuby,zavinená vtedajším štartérom p.Pajtom

 

-          Odvolanie pôvodného štartéra našich PH a voľba nového

 

 

1 .  Na zasadnutí výboru OZ TS dňa 25.1.2014 výbor rozhodol: prvých 10 chovateľov aktuálneho poradia v priebežnej výsl.listiny,nasadzuje svoje PH na SDT v zbernom mieste,tz v r.2014 v NS KLIN.

Hore uvedení chovatelia toto rozhodnutie pri preteku Marburg 2 ignorovali.Na základe tohto porušenia výbor rozhodol že:

Páni Pajta a Kuckowicz budú až do konca pretekovej sezóny nasadzovať a vyhodnocovať svoje holuby v najbližšom nasadzovacom stredisku od ich NS,tz.p.Pajta v NS KLIN,p.Kuckowicz v NS TVRDOŠÍN.SDT budú nasadzovať v NS KLIN,pokiaľ budú v prvej desiatke akt.poradia vo výsl.listinegen.majstrovstva OZ TS.V prípade nedodržania rozhodnutia výboru,budú z pretekov vyradení.

U p.Koválika a p.Babečku sa preukázalo,že boli dezinformovaní a tak výbor rozhodol o ich nepotrestaní

2.V jednom z vykonaných pretekov,došlo k zbytočnej zachádzke vozidla prepravujúceho naše PH. Zachádzka bola zavinená naším vtedajším štartérom p.Pajtom.P.Pajta  síce tvrdil,že ju zavinila druhá osoba ,ale po prehratí zvukového záznamu s dotyčným výbor dospel k záveru ,že p.Pajta zavádza a rozhodol,že mu náklady /po vyčíslení prepravcom/ zosobní

3. Po preteku Milevsko 1 p.Pajta telefonicky oznámil tajomníkovi OZ p.Kováčovi,svoju abdikáciu na post štartéra pretekov ,s dannou skutočnosťou oboznámil taktiež a j pokladníka OZ p.Úradníka. Tajomník ihneď informoval predsedu OZ,ktorýnasledne poveril štartamivýcvikára OZ p.Tmáka.

O niekoľko dní p.Pajta toto rozhodnutie napadol s vysvetlením,že štartovaním ho poverila konferencia a že vôbec neabdikoval na funkciu a tajomník s pokladníkom zavádzajú nakoľko s nimi vôbec telefonicky nekomunikoval.

Na základe danných skutočností výbor odhlasoval, že štartovaciu komisiu budú tvoriť:p.Tmák,Úradník a Kováč

 

Spracoval: Kováč Jozef